Počty německých zajatců

Dotaz: Počty německých zajatců
Tazatel: Jani | Datum: 16. 3. 2007

Dobrý deň, chcem sa spytať, či sú k dispozícii štatistiky, podľa ktorých sa na sklonku vojny aké počty nemeckých vojakov dostali do zajatia podľa jednotlivých štátov koalície, t.j. ZSSR, USA, VB a pod.?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 29. 3. 2007
Rusové ve svých statistikách (Rossija i SSSR v vojnach XX veka, Moskva 2001) uvádějí následující počty zajatých vojáků na východní frontě (nejen Němců, ale i německých spojenců):

 Období generálů důstojníků poddůstojníků vojáků Celkem
22. 6. 1941 - 31. 12. 1941    303
947
9352
10 602
1. 1. 1942 - 30. 6. 1942 1
161
762
5759
6683
1. 7. 1942 - 30. 12. 1942
2
1173
3848
167 120
172 143
1. 1. 1943 - 30. 6. 1943
27
2336
11 865
350 653
364 881
1. 7. 1943 - 30. 12. 1943 
866
4469
72 407
77 742
1. 1. 1944 - 30. 6. 1944
12  2974
15 313
238 116
256 415
1. 7. 1944 - 30. 12. 1944
51
8160
44 373
859 946
948 530
1. 1. 1945 - 30. 4. 1945
20
10 014
59 870
1 235 440
1 305 344
1. 5. 1945 -  9. 5. 1945
66
10 424
40 930
583 530
634 950
Celkem
179
36 411
182 377
3 558 323
3 777 290

Z uvedeného počtu 3,78 miliónu zajatců bylo 752,5 tisíc zajatců z armád německých spojenců (Rumunsko, Finsko, Maďarsko, Itálie apod.).

Podle statistiky z 22. dubna 1956 bylo v zajateckých táborech NKVD umístěno a později v polovině 50. let repatriováno celkem:

Národnost celkem v táborech propuštěno a
repatriováno
zemřelo v zajetí
Zajatci z německé armády (Wehrmacht, SS)
Němci
2 388 443  2 031 743
356 700
Rakušané
156 681
145 790
10 891
Češi a Slováci  69 977
65 954
4023
Francouzi  23 136
21 811
1325
Jugoslávci
21 830
20 354
1476
Poláci
60 277
57 149
3128
Holanďané
4730
4530
200
Belgičané
2014
1833
181
Lucemburčané
1653
1560
93
Španělé
452  382
70
Dánové
456
421
35
Norové
101  83
18
Další národnosti
3989
1062
2927
Celkem
2 733 739
2 352 671
381 067
Zajatci z armád německých spojenců
Maďaři
513 766
459 011
54 755
Rumuni
187 367
132 755
54 612
Italové
48 957
21 274
27 683
Finové
2377
1974
403
Celkem
752 467
615 014
137 753
CELKEM německá armáda + spojenci
3 486 206
2 967 686
518 520

Domů se tak vrátilo asi 85 % zajatců. Pro srovnání z německého zajetí se vrátilo jen asi 40 % vojáků Rudé armády.

Rozdíl 291 tisíc mezi celkovým počtem zajatých (viz první tabulka - 3,78 miliónu) a statistikou počtu zajatců v táborech (druhá tabulka - 3,49 miliónu) je vysvětlen tím, že šlo o občany SSSR v německých službách, kteří byli posláni do zvláštních táborů (asi 220 tisíc), dále o válečné zločince (14 tisíc) a část zemřela na cestě do zajateckých táborů (57 tisíc).