Složení pěší čety US Army

Dotaz: Složení pěší čety US Army
Tazatel: Vojtěch P: | Datum: 30. 9. 2006

Zdravim, vojáci měli různou výzbroj ve WW2 (samopal, pušku, lehký kulomet, minomet) Rád bych věděl,jak se určovalo, kdo dostane jaký typ zbraně, jak se vojáci "třídili" do minometných/kulometných družstev (zda se hlásili, nebo byli přiděleni). Převážně bych to chtěl vědět u amerických jednotek i s počtem určitých typů zbraní na jednu četu. Dále by mě zajímalo, zda vojákům bylo povoleno si vzít výzbroj nepřítele (v situacích,kdy by to nebylo nutné). předem děkuji za odpověď

Autor: ja_62 | Datum: 4. 10. 2006

O specialisaci vojáků, v rámci zbraně ke které byli po povolání do armády přiděleni, bylo rozhodováno po základním vojenském výcviku, kdy jim byla určena jejich vojenská odbornost, a ačkoli bylo možno o zařazení požádat, v konečném důsledku vždy záviselo na rozhodnutí nadřízených.

Stav jednotky, tj. počet vojáků, jejich funkce v ní, předpokládaná hodnost, a zbraň kterou daný jedinec obsluhuje, určovaly Tabulky organisace a vybavení (Tables of Organisation and Equipment), vydávané pro jednotlivé druhy zbraní. Pokud jde o složení a vyzbrojení čety, byli, dle organisační tabulky T/O&E 7-17 (Infantry Rifle Company) k 15. 7. 1943 u střelecké čety zařazeni vojáci následujících funkcí a hodností:

Velitelství čety Hodnost Zbraň
Platoon Commander / Velitel čety Lieutenant*) Karabina M1
Platoon Sergeant / Zástupce velitele čety Technical Sergeant Puška
Platoon Guide / Průvodce čety**) Staff Sergeant Puška
Messenger / Spojka Private nebo Private First Class Puška
Messenger / Spojka Private nebo Private First Class Puška

Velitelství čety byla podřízena tři střelecká družstva:

 

Střelecké družstvo Hodnost Zbraň
Squad Leader / Velitel družstva Sergeant Puška nebo samopal***)
Assistant Leader / Zástupce velitele Corporal Puška
Rifleman-Scout / Střelec-průzkumník Private nebo Private First Class Puška
Rifleman-Scout / Střelec-průzkumník Private nebo Private First Class Puška
Rifleman / Střelec Private nebo Private First Class Puška
Rifleman / Střelec Private nebo Private First Class Puška
Rifleman / Střelec Private nebo Private First Class Puška
Rifleman / Střelec Private nebo Private First Class Puška
Rifleman / Střelec Private nebo Private First Class Puška
Automatic Rifleman / Střelec z automatické pušky  Private nebo Private First Class Browning Automatic Rifle M1918A2 (BAR)
Assistant Auto Rifleman / Pomocník střelce z automatické pušky Private nebo Private First Class Puška
Ammunition Bearer / Nosič střeliva  Private nebo Private First Class Puška

 

Každý voják družstva byl vycvičen v obsluze všech družstvu přidělených zbraní, aby v případě potřeby mohl zastoupit padlého spolubojovníka.

Předepsanou puškou byla v tomto období M1 Garand, ale jeden voják ve velitelství čety byl vybaven puškou M1903A4 a vykonával funkci odstřelovače, současně byl puškou M1903 zpočátku stále vybaven zástupce velitele družstva, který současně působil jako střelec puškových granátů (zejména protitankových), a u některých jednotek mu byla ponechána i po zavedení granátometných nástavců M7 k pušce M1 Garand do výzbroje a jejich vydání jednotkám (teoreticky měly být vydávány tři na družstvo, častěji byl tento počet u čety celkem). V případě zájmu o složení vyšších jednotek americké pěchoty za druhé světové války odkazuji na tuto dřívější odpověď.

K poslední části dotazu: oficiálně nebylo ani povoleno ani výslovně zakázáno brát si a případně i používat ukořistěné zbraně, docházelo pouze ke kontrolám, zda a jak udržovanou mají vojáci přidělenou zbraň.


 

*) Rota měla tři střelecké čety, jedné z nich obvykle velel 1st Lieutenant, v ostatních to byli důstojníci v hodnosti 2nd Lieutenant.

**) Jeho funkcí bylo udržování discipliny v četě, dohled nad vykonáváním rozkazů, udržováním pochodové kázně a současně dohlížel na doplňování munice četě. V české terminologii by tato funkce odpovídala povinnostem výkonného praporčíka jednotky, ovšem na stupni četa, v rámci které neexistuje v našich ozbrojených silách dostatečně přesný ekvivalent.

***) Samopaly M1 a M3 byly plukům přidělovány, ale tabulky je oficiálně v roce 1943 u velitelů družstev ani jinde nezmiňují (s výjimkou těch řidičů vozidel u nichž byl výslovně předepsán samopal M3).

  • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.