Obrněná technika v září 1938

Dotaz: Obrněná technika v září 1938
Tazatel: Zeman Tomas | Datum: 25. 7. 2006

Dobrý den, v souvislosti s mobilizací ČSR by mne zajímalo množství obrněné techniky vyrobené v ČSR pro zahr. zákazníka, respektive s čím se dalo ještě počítat!

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 4. 8. 2006
V září 1938 měla čs. armáda z obrněné techniky ve výzbroji:

  • 298 lehkých tanků LT vz. 35 (k dispozici jich v září 1938 na našem území bylo 297, jeden tank ev. č. 13903 byl spolu se škodováckým prototypem LT vz. 35 od srpna 1938 předváděn v Kubince u Moskvy - zpět na čs. území se oba tanky vrátily až 14. března 1939 a zapojily se do bojů proti maďarské armádě na východním Slovensku)
  • 50 lehkých tanků LT vz. 34
  • 70 tančíků vz. 33
  • 51 lehkých obrněných automobilů OA vz. 30
  • 15 lehkých obrněných automobilů OA vz. 27

Dále bylo čs. armádou objednáno, ale reálně k dispozici nebylo:

  • 105 kusů LT vz. 35 - krátce po mobilizaci v září 1938 zadala čs. armáda Škodě Plzeň objednávku na dalších 105 kusů tanku LT vz. 35, jak uvádí V. Francev, tu by asi bylo po vypuknutí konfliktu těžké realizovat současně s exportními tanky z rumunské objednávky. Po Mnichovu byla tato objednávka začátkem října 1938 stornována.
  • 150 kusů LT vz. 38 - u ČKD objednáno 150 kusů 22. července 1938, předpoklad dodání 20 tanků do konce roku, zbytek v prvním čtvrtletí 1939. Tyto lhůty byly pro nerealizovatelnost v listopadu 1938 prodlouženy až do července 1939. Pancéřové plechy z Kladna začaly do ČKD docházet až v polovině listopadu 1938, z Vítkovic až na začátku roku 1939, výroba se tak rozběhla až v únoru 1939. Prvních deset tanků LT vz. 38 bylo hotovo k 15. březnu 1939, ale bez výzbroje (bez kanónu a kulometů).
  • Dále se také během mobilizace plánovalo objednat 450 středních tanků ST vz. 39 (V-8-H) od ČKD, jehož prototyp byl v roce 1938 zkoušen čs. armádou. Výrobu by zajišťovala ČKD i Škoda. K objednávce ale nakonec nedošlo a výroba se nikdy nerozběhla (v případě objednávky by velmi teoreticky první tanky mohly být dodány v polovině roku 1939).

Co se týká exportních tanků, které bylo možné na konci září 1938 zabavit ve prospěch čs. armády:

  • Ve Škodě Plzeň byla v září 1938 rozpracována rumunská objednávka 126 lehkých tanků R-2 (rumunské označení LT vz. 35), část z nich byla již ve vysokém stupni rozpracovanosti a 10 tanků již bylo téměř hotovo - ty byly zabaveny čs. armádou. Na rumunské objednávce se ve Škodě pracovalo mezi 1. zářím 1938 až 22. únorem 1939.
  • V ČKD byly v září 1938 rozpracovány objednávky 24 lehkých tanků LTP pro Peru a 24 lehkých tanků LTH pro Švýcarsko. Zabaveno mělo být 23 tanků pro Peru a 12 nehotových tanků bez věže pro Švýcarsko.

Zmínit by samozřejmě bylo možné i některé prototypy sériově nevyráběných vozidel Škody a ČKD z 30. let, nebo již vyřazená nebo výcviková obrněná vozidla (např. 3 staré tanky Renault FT-17 se používaly k výcviku řidičů až do roku 1939), jejichž bojová hodnota byla ale velmi nízká (kompletní přehled najdete v knize V. Franceva a Ch. Klimenta Československá obrněná vozidla 1918-1948, Praha 1999 a 2004. Dále pak viz monografie jednotlivých typů od nakl. MBI - LT vz. 35, MBI 1995; LT vz. 38, MBI 1998; a P. Majewski, Nierozegrana kampania, Warszawa 2004)