Obrněná divise Ariete

Dotaz: Obrněná divise Ariete
Tazatel: Karl Egon | Datum: 31. 10. 2007

Dobrý den, zjistili byste mi něco o divizi Ariete? Děkuji

Autor: ja_62 | Datum: 2. 11. 2007

Dobrý den,

 132. obrněná divise "Ariete" (132a Divisione Corazzata "Ariete", Ariete česky znamená beran) italské Královské armády vznikla jako její vůbec první tanková divise 1. února 1939 z původní 2. obrněné brigády (2a Brigata Corrazata) vzniklé 15. července 1937. Zatímco původně se 2. obrněná brigáda skládala z 3. a 8. pluku Bersaglierů (k bližší informaci o těchto plucích viz např. tuto naši dřívější odpověď), od listopadu 1938 se jednotka skládala z 8. pluku Bersaglierů (8a Reggimento Bersaglieri) a 32. tankového pluku (32a Reggimento Carri, někdy, na základě dřívějšího názvu jednotky - do 1. 12. 1939 - 2a Reggimento Fanteria Carrista - označovaného i jako 32a Reggimento Fanteria Carrista). Toto složení, spolu s 132. plukem motorisovaného dělostřelectva (132a Reggimento Artiglieria Corazzata), jakož i několika menšími podpůrnými jednotkami, převzala i nově vytvořená divise. 

Obrněné prapory 32. tankového pluku divise jsou v  době vypuknutí druhé světové války vyzbrojeny buď lehkými tanky, či přesněji řečeno spíše tančíky, L3/35 (IV., V. a  XI. prapor lehkých tanků) anebo zastaralými Fiat 3000, postupně nahrazovanými nově přicházejícími středními tanky M11/39 (I. a II. prapor středních tanků, vzniklé transformací III. a IV. praporu průlomových tanků). 

V červnu 1940, když fašistická Itálie napadla Francii se divise 11. června 1940 přesunula ke francouzsko-italské hranici, kde ale zůstala v oblasti Fossano-Villafalletto jako záloha Pádské armády a do bojů nezasáhla.

V souvislosti s pro Itálii nepříznivým vývojem bojů na severoafrickém bojišti došlo k rozhodnutí přesunout divisi na toto bojiště, kam začala přicházet v lednu 1941, například její tankový pluk se vylodil 22. ledna 1941, zbytek divise se v Tripolisu začíná vyloďovat 24. ledna. 

(Již dříve byly jednotlivé části 32. tankového pluku odeslány na různá africká bojiště, například jedna samostatná rota tanků M 11/39 do Italské východní Afriky, a několik praporů - I. a II. prapor středních tanků M 11/39 a nově zformovaný III. prapor středních tanků M 13/40 a XXI. prapor tanků L3/35, přičleněný k 32. tankovému pluku po začátku války, do Libye, kde bojovaly jako součást "Speciální obrněné brigády" (Brigata Corrazata Speciale) pod velením generála Babiniho, dřívějšího velitele 32. tankového pluku, zničené začátkem února 1941.)

V severní Africe se divise většinou s úspěchem účastnila většiny významnějších bitev na tomto bojišti, nejprve bitvy u Mersa el Brega a el Mechíllí, kde se podílela na zničení britské 2. obrněné divise. Na podzim 1941 byla divise posílena 132. tankovým plukem, který posléze k 8. únoru 1942 absorboval vybavení a techniku 32. tankového pluku, který byl rozpuštěn. Během bojů  byla často operačně podřízená německému Afrikakorpsu, případně italskému XX. motorisovanému sboru v rámci "Tankové armády Afrika" či později "Německo-italské tankové armády". V těchto bojích si získala velmi dobrou bojovou pověst, například v bitvách u Bír el Gúbí anebo u Gazály, a stala se jak nejčastěji v rozkazech citovanou italskou divisí celého konfliktu, tak jednou z mála italských jednotek, jejichž bojeschopnost dokázali ocenit i němečtí velitelé. Divise Ariete zanikla v druhé bitvě u el Alameinu, kde svými protiútoky kryla ústup německých jednotek. Poslední jí vysílaná depeše byla zachycena 4. listopadu 1942 okolo 15:30. Oficiálně rozpuštěna byla 21. listopadu 1942, a jméno "Ariete" bylo přiděleno taktickému seskupení tvořenému zbytky různých ustupujících italských jednotek italského XX. armádního sboru.

Prvního dubna 1943, v rámci nakonec neúspěšné snahy obnovit sílu obrněných divisí italské armády, většinou ztracených v severní Africe, byla v oblati severně od Říma ustavena 135. obrněná divise jezdectva, které bylo rovněž přiděleno jméno Ariete (někdy nazývána též Ariete II), ale tato divise nebyla nikdy zcela zformována a její jediné bojové nasazení spočívalo v obraně proti bývalým německým spojencům, okupujícím, po oznámení uzavření příměří mezi Itálií a západními Spojenci (8. září 1943), území Itálie. Po krátkém odporu bylo divisi jejím nadřízeným velitelstvím nařízeno kapitulovat a byla rozpuštěna.  Poválečná italská armáda obnovila jednotku nejprve jako 132. obrněnou brigádu "Ariete" (23. května 1948 jako Raggruppamento Corazzato "Ariete" (obrněné seskupení "Ariete"), 1. 6. 1948 přejmenováno na brigádu) a od 1. října 1952 opět jako divisi. Čísla jednotek přitom zůstala stejná jako u předválečné 132. obrněné divise.

Od roku 1986, vzhledem ke změnám v koncepci výstavby italských ozbrojených sil, existuje "Ariete" opět v síle brigády.

Pro detaily jak válečné tak poválečné existence divise doporučuji například tyto stránky italské armády. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.