NSKOV

Dotaz: NSKOV
Tazatel: Martin | Datum: 9. 8. 2007

Čo to bola organizácia NSKOV?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 12. 8. 2007
NSKOV, tedy celým názvem Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (zaopatření válečných obětí), byla přidružená sociální organizace NSDAP sdružující těžce raněné a pozůstalé po padlých vojácích z první světové války. Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 v ní byly sloučeny i všechny ostatní nenacistické organizace tohoto typu. V roce 1939 bylo v NSKOV registrováno 1,6 miliónu členů, v čele s titulem Reichskriegsopferführer stál SA-Gruppenführer Hanns Oberlindober.