Němečtí studenti za války

Dotaz: Němečtí studenti za války
Tazatel: Marcela | Datum: 5. 2. 2015

Dobrý den, nevím, jestli je možno na mou otázku odpovědět. Zajímalo by mě, jak to bylo s vysokými školami v Německu kolem roku 1940. Mohli chlapci dál studovat a nebo museli na frontu? Nikde jsem tuto informaci nenašla. Děkuji za Váš čas, Marcela.

Autor: Jiří Kříž | Datum: 16. 6. 2015

V roce 1940 v lednu vstoupil v platnost říšský zákon zavádějící tzv. „Studentische Dienstpflicht“ - povinná služba studentů. V praxi to znamenalo zúčastnit se v rozsahu nejméně 8 hodin měsíčně například vykládky vagonů s uhlím, odklízení sněhu v ulicích a provádět podobné práce pro místní úřady. Tyto práce se týkaly hlavně studentů prvních tří semestrů.

Současně bylo zavedeno tzv. „Kriegspropagandaeinsatz“ - nasazení v rámci válečné propagandy, které bylo řízeno vedením svazu říšských studentů - Nationalsozialistische Studentenbund (NSDStB) alias „Reichsstudentenführung“. Tím současně pro starší ročníky od třetího semestru odpadla povinná služba „Studentische Dienstpflicht“ u vybraných studentů anglistiky, filosofie, historie a studenty z tzv. Nordického cizineckého institutu. Náplní jejich práce bylo například sbírat a pro účely říšské propagandy zaznamenávat protianglicky zaměřené citáty a fakta ze zahraničního tisku a vědeckých pojednání uveřejněných v cizině. Tak zvaný „Gemeinschaftsprojekt“ - společný projekt vedení svazu říšského studentstva a říšského ministerstva propagandy zmobilizoval pro tyto účely v roce 1940 cca 6 000 studentů v celém Německu k aktivní spolupráci na ideologickém tažení národně socialistického režimu proti Velké Británii. Výsledky těchto „vědeckých výzkumů“ byly pak představeny veřejně na přelomu roků 1940 a 1941.

Kromě instrumentalizace vědy pro propagandistické účely to znamenalo, že studenti byli také mnohostranně zapojeni do praktického pracovního nasazení. Jedním z příkladů může být tzv. „Facheinsatz Ost“ - odborné nasazení na východě, při kterém budoucí absolventi vysokých škol trávili letní prázdniny jako pomocné síly při pracích spojených s osídlováním území okupovaného Polska příslušníky německé komunity „Volksdeutscher“ z jiných oblastí. Účast na takovýchto nasazeních byla nezbytnou součástí jejich další vědecké kariéry.

Jak postupoval vývoj válečných událostí, situace se měnila a studenti byli postupně zařazováni jak do služby v armádě, námořnictvu, letectvu a dalších ozbrojených složkách Třetí říše, jen málokterým se podařilo vyhnout se této povinnosti. Ale to už je mimo rozsah jak vaší otázky, tak této odpovědi.


Pokud se chcete dozvědět o této problematice více podrobností, můžete například použít také následující odkazy na německé stránky:
 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.