Německé menšiny před válkou

Dotaz: Německé menšiny před válkou
Tazatel: Basta25 | Datum: 9. 7. 2007

Dobrý den, mohli byste mi dát informace o německých menšinách na celém světě, kolik kde žilo Němců, vyjádřeno počtem nebo procenty. Díky.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 12. 8. 2007
Např. německá příručka „Jungvolk-Jahrbuch“ z roku 1937 vyčísluje počet Němců mimo hranice Německé říše číslem 33 milionů, z nich 23 milionů v sousedních státech Německa. Jde pochopitelně o číslo politicky motivované, za „Němce“ označuje i lidi zcela odlišné národnosti a jazyka. Do zahraničních „Němců“ tato příručka počítá:

 • 50 000 Dánsko (Šlesvicko)
 • 7 000 000 Nizozemsko (!!!) - na nizozemský protest bylo údajných 7 milionů „Němců“ obývajících Nizozemsko z následujícího vydání této ročenky vyškrtnuto.
 • 50 000 Belgie (Eupen-Malmédy)
 • 25 000 Lucembursko
 • 1 600 000 Francie (Alsasko-Lotrinsko)
 • 2 800 000 Švýcarsko
 • 11 500 Lichtenštejnsko
 • 220 000 Itálie (Jižní Tyrolsko)
 • 6 500 000 Rakousko
 • 3 320 000 Československo (pohraničí českých zemí, Němci na Slovensku), podle československého sčítání lidu roku 1930 bylo v ČSR 3 231 688 lidí hlásících se k německé národnosti
 • 1 620 000 Polsko (východní Horní Slezsko, Poznaňsko)
 • 100 000 Litva (Memel)

Další značné německé menšiny v Evropě (desítky tisíc) pak byly v Maďarsku, Rumunsku (Sedmihradsko) nebo v SSSR (povolžští Němci). Mimo Evropu silné německé menšiny byly např. v USA (několik milionů), Kanadě (500 tisíc), Argentině (200 tisíc), Brazílii (800 tisíc), Chile (32 tisíc). Vše podle německých předválečných údajů.

Národnostní mapa z roku 1925 - červeně germánské národy