Německá zahraniční politika

Dotaz: Německá zahraniční politika
Tazatel: David | Datum: 23. 10. 2008

Jak byla orientována zahraniční politika nacistického Německa za časů von Neuratha a později von Ribentroppa? Děkuji Vám předem

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 1. 11. 2008
Německá zahraniční politika se od roku 1933 řídila zcela podle pokynů vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Nelze tedy hovořit o nějaké autonomní „Neurathově“ nebo „Ribbentropově“ zahraniční politice. Jistý rozdíl byl pouze ve stylu - Neurath byl diplomatem „staré školy“, ministrem zahraničí byl v německé vládě již před nástupem nacistů. V zahraničí byl respektovanou osobností, a to byl zřejmě i jeden z důvodů, proč ho Hitler nechal na postu ministra zahraničí i po roce 1933 - potřeboval, aby německá zahraniční politika působila seriózním dojmem. Když Německo dostatečně zesílilo a Hitler byl připraven zahájit otevřenou expanzi, tak byl Neurath v únoru 1938 nahrazen mnohem agresivněji a arogantněji působícím Joachimem von Ribbentropem, který dokonale plnil všechny Hitlerovy záměry.

Obecně je německá zahraniční politika ve 30. letech charakterizována snahou postupně se zbavit všech omezení daných versailleskou mírovou smlouvou a rozbít francouzský bezpečnostní systém v Evropě - smlouva o neútočení s Polskem, vystoupení ze Společnosti národů, plebiscit v Sársku, vojenský vstup do Porýní, námořní dohoda s Británii, obnovení branné povinnosti a vojenského letectva apod. Na konci roku 1937 se již Hitler cítil dostatečně silný na to, aby zahájil vnější expanzi - viz Hossbachův protokol z porady 5. listopadu 1937, kde Hitler za účasti Neuratha vyložil své agresivní zahraničněpolitické záměry na nejbližší období.

Literatura:

  • V. Nálevka, Světová politika ve 20. století I., Praha 2000
  • R. Kvaček, Historie jednoho roku, Praha 1976
  • R. Kvaček, Nad Evropou zataženo, Praha 1966 
  • M. Bloch, Ribbentrop, Praha 1994
  • I. Kershaw, Hitler: Hybris 1889-1936, Praha 2004; Hitler: Nemesis 1936-1945, Praha 2004