Nacismus a fašismus

Dotaz: Nacismus a fašismus
Tazatel: Nevim | Datum: 9. 5. 2006

Moc se o 2. světovou válku nezajímám. Tahle otázka mě napadla v nynějších dnech (5.5., 9.5). Takže otázka: Jaký je rozdíl mezi fašismem a nacismem? Dík za odpověď.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 16. 5. 2006
Nacismus je jistým typem či formou fašismu, která byla státní ideologií v Hitlerově Německu (1933-1945) a liší se od původního (italského) fašismu zejména svou rasovou teorií (nadřazenost arijské rasy apod.)

Při bližším zájmu:
  • Nolte, Ernst, Fašismus ve své epoše, Praha 1999 
  • O’Sullivan, Noël, Fašismus, Brno 1995 
  • Kotlán, P., Fašismus a jeho česká podoba, Přerov 2001 
  • Kučera, O., Český fašismus (1938-1945). Pokus o bilanci. In: Soudobé dějiny, č. 1-2, 2004. s. 11-55.