Mobilizační ročníky v září 1938

Dotaz: Mobilizační ročníky v září 1938
Tazatel: Antonín Počeradský | Datum: 15. 1. 2008

Které ročníky byly během zářijové mobilizace povolány do zbraně? Děkuji.

Autor: Martin Vlach | Datum: 2. 4. 2011
Nejprve bych uvedl zákon č. 193/1920 Sb. (branný zákon), kterým se stanovily obecné podmínky pro odvod do činné (základní) služby:

Branná povinnost počíná se rokem, v němž občan dokončí 20., a přestává rokem, v němž končí 50. rok věku, vyjma případy předposledního odstavce § 12. Vojenské osoby z povolání podléhají branné povinnosti až do konce roku, v němž dokončí 60. rok věku svého, a to i když byly dány do výslužby.

§ 12
Dobrovolný vstup do československé branné moci.
Dobrovolný vstup do československé branné moci může býti povolen tomu, kdo vyhovuje podmínkám v § 8 vytčeným a dosáhl 17. roku věku svého.
Nezletilí potřebují k dobrovolnému vstupu do československé branné moci svolení otcova nebo poručníkova.

Za mobilisace a ve válce může býti povolen osobám nepodléhajícím odvodní a služební povinnosti dobrovolný vstup do československé branné moci na dobu války, čímž se rozšiřuje na ně po tuto dobu branná povinnost.
...

§ 21
Přeložení do zálohy.
...
Záloha se dělí na první zálohu, k níž patří záložníci až do konce roku, v němž dokončí 40. rok věku svého, a na druhou zálohu, kterou tvoří ročníky starší až do uplynutí branné povinnosti. Přeložení z prvé zálohy do druhé děje se 31. prosincem toho roku, v němž záložník dokončí 40. rok věku.

Tedy v krátkosti - branná povinnost trvala v meziválečném Československu od dovršení 20. roku věku do 50. roku. Přičemž se dělila na I. a II. zálohu. V I. záloze byli zařazeni muži ve věku 20 až 40 let. Do II. zálohy pak muži mezi 40 a 50 roky.

Odpovědí přímo na Váš dotaz je pak mobilizační vyhláška vydaná vládou pozdě večer 23. září 1938. Uvádím zde zmíněné pasáže:

I. Povolání osob.

A. Na základě mobilizace se povolávají v celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby:

1. všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a náhradní záloze, jakož i důstojníci a rotmistři ve výslužbě s označením „nesup.“, kterým j e   l e t o s   40   l e t   a   v š i c h n i   m l a d š í ;

Jedná se tedy o ročníky 1898 a mladší, nejmladší však ročník 1918, tedy ve věku 20 až 40 let.

2. všichni důstojníci a rotmistři v záloze, v záloze s výslužným a ve výslužbě, důstojníci a rotmistři v záloze skupiny mimo službu a mužstvo v záloze a náhradní záloze, kteří dostali určovací lístek k nastoupení do činné vojenské služby za mobilizace, i když jsou starší;

Tedy pro uvedené vojáky v záloze nebo výslužbě neplatilo věkové omezení dle předchozího bodu.
D. Teprve na zvláštní rozkaz nastoupí do činné vojenské služby:
...
5. branci letos odvedení, a to i ti z nich, kteří již dostali svolávací lístek.

Podle tohoto bodu ročníky 1916-18, odvedené na jaře 1938 (případně ročníky 1920-21 odvedené při dobrovolném odvodu) a mající nastoupit činnou (základní) vojenskou službu k 1. říjnu 1938, za mobilizace nenastupovaly. Oproti tomu mohla část ročníků 1916-20 nastupovat, ale pouze ta, která byla odvedena při dobrovolném odvodu a nastoupila činnou (základní) vojenskou službu do 1. října 1937.


 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.