Masakr v Úsobské ulici 6. května 1945

Masakr v Úsobské ulici 6. května 1945
Dotaz: Stillgar - 14. 8. 2007

Teď jsem si prečetl dotaz ohledně hromadné vraždy civilistů rukama SS během pražského povstání v Krči. Já se v Krči narodil a furt tu žiju, ale tu ulici vůbec neznám, nevíte někdo, kde je resp. kde byla? Je tam nějaký památník? Samotného by mě to moc zajímalo. Předem děkuji za odpověď.

Jak je již v předchozí odpovědi zmíněno, ulice se dnes jmenuje Obětí 6. května. U domů, v jejichž sklepě a zahradě příslušníci SS spáchali hromadnou vraždu civilních obyvatel (podobných masakrů bylo během pražského povstání více) jsou dnes pamětní desky. V domě č.p. 255 bylo zavražděno 35 civilistů, včetně 10 dětí a 13 žen včetně dvou těhotných. V domě č.p. 254 bylo zavražděno 16 obyvatel včetně 6 dětí a 5 dospělých žen.Zpráva pražského policejního ředitelství z 16. června 1945 o masakru uváděla:
Podle výpovědi očitých svědků Anny Šťastné a Marie Fořtové, obě bytem v Horní Krči, Úsobská ul. čp. 255, vnikli dne 6. května 1945 ve 20.30 hod. SS-Manni do sklepa téhož domu a bez veškeré výzvy počali do tam ukrytých obyvatelů stříleti. SS-Manni používali střel dum-dum, jak bylo později lékařsky prokázáno. Německá příslušnice Lenochová, která byla v nejvyšším stupni těhotenství, klekla v krytu před SS-Manny a prosila je, aby ji jako německou příslušnici nechali. Avšak SS-Manni ji zavraždili také i s jejími dvěma dětmi.

Když už se z postřílených obyvatel nikdo nehýbal, počali SS-Manni křičet: Auf, Auf, načež 14etá Věra Hájková, která zůstala nezraněná, ježto padla před střelbou, vstala a byla ihned SS-Manny zastřelena. Celkem bylo v domě čp.255 povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve stáří od 6 do 15 let, 13 žen z nich 2 těhotné, a 14 mužů. Zachránilo se mezi nimi celkem 12 osob, které hned zpočátku před střelbou padly na zem a předstíraly mrtvé. Při tom byly svědky uvedených zvěrstev a viděly, jak SS-Manni po střelbě ještě do mrtvýoh bodali. Když skončili toto své katovské dílo, vyrabovali v témže domě 21 bytů, načež je zapálili. V jednom bytě našli 68letého Háčka, který byl nemocný a hluchý. I tohoto zastřelili.

Podle výpovědi očitých svědků Blaženy Saidlové a Františky Chadimové vnikli dne 6. května 1945 o 21.hodině SS-Manni do sklepa domu čp. 254 v Horní Krči a volali německy: Všecko ven. 22 osob vyšlo ze sklepa k přilehlé zahrádce uvedeného domu, SS-Manni jim nařídili otočiti se obličeji ke zdi domu a vzpažiti, načež do nich počali stříleti z automatických pistolí. Bylo tak postříleno celkem 16 osob, z nichž bylo 6 dětí - nejmladší tříleté - 5 žen a 5 mužů. 3 osoby byly těžce zraněny a 3 osoby se zachránily tím, že padly na zem dříve, nežli byly zasaženy. SS-Manni používali nábojů dum-dum. Milan Procházka, 10 roků starý, byl při střelbě lehčeji zraněn, klekl a prosil, aby ho nezabíjeli, ale SS-Manni ho ubili pažbami pušek do obličeje. 14tiletá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění Dra Koukolíka vypíchány oči. Božena Šrámková, těhotná, a její 6tiletá dcera Eva, kterou držel na ruce její manžel, byly zabity. Její manžel se zachránil. Veškerého vraždění se zúčastnili SS-Manni, posádkou na Zelené Lišce a byli mezi nimi Maďaři, Chorvati, všichni ve stáří od 17 do 21 let.

Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání
Autor: Vojtěch Šír | Datum: 18. 8. 2007