Masakr v Úsobské ulici 6. května 1945

Dotaz: Masakr v Úsobské ulici 6. května 1945
Tazatel: Stillgar | Datum: 14. 8. 2007

Teď jsem si prečetl dotaz ohledně hromadné vraždy civilistů rukama SS během pražského povstání v Krči. Já se v Krči narodil a furt tu žiju, ale tu ulici vůbec neznám, nevíte někdo, kde je resp. kde byla? Je tam nějaký památník? Samotného by mě to moc zajímalo. Předem děkuji za odpověď.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 18. 8. 2007
Jak je již v předchozí odpovědi zmíněno, ulice se dnes jmenuje Obětí 6. května. U domů, v jejichž sklepě a zahradě příslušníci SS spáchali hromadnou vraždu civilních obyvatel (podobných masakrů bylo během pražského povstání více) jsou dnes pamětní desky. V domě č.p. 255 bylo zavražděno 35 civilistů, včetně 10 dětí a 13 žen včetně dvou těhotných. V domě č.p. 254 bylo zavražděno 16 obyvatel včetně 6 dětí a 5 dospělých žen.Zpráva pražského policejního ředitelství z 16. června 1945 o masakru uváděla:
Podle výpovědi očitých svědků Anny Šťastné a Marie Fořtové, obě bytem v Horní Krči, Úsobská ul. čp. 255, vnikli dne 6. května 1945 ve 20.30 hod. SS-Manni do sklepa téhož domu a bez veškeré výzvy počali do tam ukrytých obyvatelů stříleti. SS-Manni používali střel dum-dum, jak bylo později lékařsky prokázáno. Německá příslušnice Lenochová, která byla v nejvyšším stupni těhotenství, klekla v krytu před SS-Manny a prosila je, aby ji jako německou příslušnici nechali. Avšak SS-Manni ji zavraždili také i s jejími dvěma dětmi.

Když už se z postřílených obyvatel nikdo nehýbal, počali SS-Manni křičet: Auf, Auf, načež 14etá Věra Hájková, která zůstala nezraněná, ježto padla před střelbou, vstala a byla ihned SS-Manny zastřelena. Celkem bylo v domě čp.255 povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve stáří od 6 do 15 let, 13 žen z nich 2 těhotné, a 14 mužů. Zachránilo se mezi nimi celkem 12 osob, které hned zpočátku před střelbou padly na zem a předstíraly mrtvé. Při tom byly svědky uvedených zvěrstev a viděly, jak SS-Manni po střelbě ještě do mrtvýoh bodali. Když skončili toto své katovské dílo, vyrabovali v témže domě 21 bytů, načež je zapálili. V jednom bytě našli 68letého Háčka, který byl nemocný a hluchý. I tohoto zastřelili.

Podle výpovědi očitých svědků Blaženy Saidlové a Františky Chadimové vnikli dne 6. května 1945 o 21.hodině SS-Manni do sklepa domu čp. 254 v Horní Krči a volali německy: Všecko ven. 22 osob vyšlo ze sklepa k přilehlé zahrádce uvedeného domu, SS-Manni jim nařídili otočiti se obličeji ke zdi domu a vzpažiti, načež do nich počali stříleti z automatických pistolí. Bylo tak postříleno celkem 16 osob, z nichž bylo 6 dětí - nejmladší tříleté - 5 žen a 5 mužů. 3 osoby byly těžce zraněny a 3 osoby se zachránily tím, že padly na zem dříve, nežli byly zasaženy. SS-Manni používali nábojů dum-dum. Milan Procházka, 10 roků starý, byl při střelbě lehčeji zraněn, klekl a prosil, aby ho nezabíjeli, ale SS-Manni ho ubili pažbami pušek do obličeje. 14tiletá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění Dra Koukolíka vypíchány oči. Božena Šrámková, těhotná, a její 6tiletá dcera Eva, kterou držel na ruce její manžel, byly zabity. Její manžel se zachránil. Veškerého vraždění se zúčastnili SS-Manni, posádkou na Zelené Lišce a byli mezi nimi Maďaři, Chorvati, všichni ve stáří od 17 do 21 let.

Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání