Maršál Schörner

Dotaz: Maršál Schörner
Tazatel: Aleš Mareček | Datum: 8. 7. 2007

Ještě dotaz ohledně Schernerovy armády, tuto otázku jsem měl asi položit první, byl vůbec nějaký Scherner nebo je to jen nějaké zkomolené jméno, zatím jsem o něm nenašel jedinou zmínku. Děkuji za odpověď.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 9. 7. 2007
Máte na mysli polního maršála Ferdinanda Schörnera, od ledna 1945 velitele skupiny armád Střed (Heeresgruppe Mitte). Viz třeba http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Sch%C3%B6rner