Literatura o čs. letadlech do 2. světové války

Dotaz: Literatura o čs. letadlech do 2. světové války
Tazatel: marvin-89 | Datum: 1. 9. 2006

Prosím nevíte o literatuře tykající se podrobně československých letadel před 2. sv. válkou, včetně prototypů?

Autor: Algernon | Datum: 1. 9. 2006
Pokud by šlo o jakýsi celkový přehled, pokud možno v jedné knize, existuje zřejmě jen jedna jediná práce, kterou lze bez rozpaků doporučit. Patrně nejrozsáhlejší a zřejmě nadále i nejserióznější a nejkvalitněji zpracované stále zůstává již postarší dílo z pera nestora československých leteckých historiků, bohužel již zesnulého pana Václava Němečka (na kvalitě této práce, v současné době zřejmě bohužel nedostižné, měl dozajista podíl i fakt, že dílo lektoroval další známý letecký historik Ing. Jan Krumbach). Jedná se o titul „Československá letadla“. Zřejmě dostupnější bude některé z pozdějších rozšířených vydání (dvoudílné), přičemž 1. díl se zabývá právě čs. leteckou technikou v období 1918-1945.

Bohužel, zatím zdá se poslední vydání je již z roku 1983 (šlo o 3. vydání, přepracované a rozšířené). Není mi známo že by se v dohledné době chystalo nějaké další vydání. Kniha vyšla v nakl. Naše vojsko (Praha), v nákladu 52 tisíc výtisků. Už vzhledem k nákladu je občas k sehnání po antikvariátech, či alespoň k zapůjčení by mělo být v řadě knihoven.

Autor: Tomáš Adam | Datum: 1. 9. 2006

Mimo výše citovaného díla pana Němečka existuje řada publikací speciálněji zaměřených, jejich kvalita je velice kolísavá. Namátkou:

  • Václav Šorel: Encyklopedie českého a slovenského letectví, Computer Press
  • Pavel Beneš: Naše první křídla
  • Jan Krumbach: Letadla Tatra
  • Pavel Kučera: Aero
  • Jiří Vraný: B-534, Aeroarchiv
  • jednotlivé díly edice Triáda
  • z poslední doby zaslouží uznání nakladatelství Jakab Model Hobby Servis, vydalo tituly o Š-328 (dva díly), B-33, nejnověji o posledních dvoumotorových typech z Aera (A-204, 300, 304)

Velmi cenným a rozsáhlým materiálem z historie čs. letectví se může pyšnit časopis Letectví, kde od roku 1922 vyšlo obrovské množství fundovaných a vynikajících článků. Před válkou do něj přispívala řada lidí z leteckého průmyslu (Štýdl, Karmazín, Husník, Hajn...), po válce naopak už seriózní historici jako pánové Němeček, Zazvonil, Krumbach, Týc, Hurt, Marjánek, Brskovský...

Doporučuji také projít např. literaturu z z oblasti letectví v katalogu Státní technické knihovny http://df.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/STK/BROWSE-REV/10/5979 

Různé zajímavosti se můžete dočíst ve firemních a oborových časopisech (Zpravodaj Aero, Letecký zpravodaj).

Ovšem zdaleka nejlepším řešením je asi návštěva studovny v Archivu Národního technického muzea. V 60. letech archivář Karel Bittner shromáždil obrovskou sbírku dokladů a dokumentů z historie světového ale zejména československého letectví. Hledejte ve sbírce Leteckého archivu, jsou tam dokumenty z našich leteckých továren, pozůstalosti konstruktérů, doklady od jednotlivých letadel, letců či rarity jako dokumentace z rychlostních závodů "O cenu prezidenta republiky" z 20. let.