Lidový komisariát zahraničních věcí

Dotaz: Lidový komisariát zahraničních věcí
Tazatel: mik. hr. | Datum: 3. 4. 2006

Dobrý den, co to znamená zkratka NKID? (rusky)

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 3. 4. 2006
Zkratka NKID je označením lidového komisariátu zahraničních věcí (Narodnyj komissariat inostrannych děl). Po bolševické revoluci se v rámci rozchodu se všemi atributy "starého řádu" přestala používat i slova "ministerstvo" a "ministr". Místo ministerstev tak byly "lidové komisariáty" v jejichž čele stáli "lidoví komisaři", vláda se pak označovala jako "rada lidových komisařů". K standardnímu označení "ministerstvo" se Sovětský svaz vrátil v roce 1946 (zkratka pak byla MID).