Landwacht

Dotaz: Landwacht
Tazatel: Pavel Pavel | Datum: 24. 12. 2006

Dobrý den, co znamenalo označení Landwacht?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 30. 12. 2006
Landwacht (venkovská stráž) a Stadtwacht (městská stráž) byly německé organizace domobrany zřízené v roce 1942 výnosy říšského vůdce SS (Landwacht 17. ledna 1942 a Stadtwacht 9. listopadu 1942). Stanice domobrany s minimálně pěti muži měly vzniknout ve všech obcích s četnickou stanicí. Velitel měl mít policejní nebo vojenský výcvik. Příslušníci měli statut pomocných policejních úředníků.

V domobraně sloužili muži, kteří z různých důvodů (např. zdravotních, věkových) nebyli způsobilí pro službu ve wehrmachtu. Služba byla čestná a bezplatná. Příslušníci nosili normální civilní oděv s bílou páskou na rukávu s černým nápisem Landwacht (Stadtwacht) a mohli být ozbrojeni (nejprve vlastními zejména loveckými zbraněmi, od roku 1944 měli k dispozici menší množství kořistních francouzských a italských zbraní).

Mezi úkoly domobrany patřila hlídková činnost, střežení objektů, kontrola zatemnění, dohled nad veřejným pořádkem, pomoc při živelných katastrofách, náletech. Příslušníci se účastnili i pátracích akcí po uprchlých vězních a zajatcích a hlídali také totálně nasazené dělníky z východu.
Od konce roku 1944 činnost domobrany postupně splynula s Volkssturmem.

Blíže viz K. Kocourková, Organizace stadtwacht a landwacht, Historie okupovaného pohraničí 1938-1945 č. 6, Ústí nad Labem 2000, s. 219-223.