Kapitulace Bělehradu - Fritz Klingenberg

Dotaz: Kapitulace Bělehradu - Fritz Klingenberg
Tazatel: prerowak | Datum: 16. 1. 2010

Dobrý den, v časopise QUO jsem četl (asi v roce 1996), že k obsazení některého města v Jugoslávii došlo tak, že skupina německých vojáků přeplavala v pramicích přes řeku a starostovi města řekli, že mají za sebou další útočné síly. Pokud se ale město vzdá, nebude obléháno a bombardováno. Město se prý skutečně vzdalo a tak skupina (snad devíti, ale tím si už nejsem jistý) vojáků obsadila město bez jediného výstřelu. Nevíte prosím nějaké podrobnosti, nebo alespoň jaké to bylo město. Děkuji

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 19. 1. 2010
Jde přímo o hlavní město Jugoslávie Bělehrad - příběh o jeho „dobytí“ devíti muži byl německou propagandou vypracován až do legendarizované podoby, jeho jádro je však reálné.

SS-Hauptsturmführer Fritz Klingenberg z 2. SS Division „Das Reich“ se vpodvečer 12. dubna 1941 spolu s několika muži vydal na lodích přes Dunaj do Bělehradu na průzkum (všechny mosty byly zničeny). Ve městě zjistil, že tu není žádný vážnější odpor, jugoslávští vojáci se sami vzdávali a Němci bez větších problémů dorazili až na německé vyslanectví, nad kterým vztyčili německou vlajku s hákovým křížem. Na vyslanectví poté dorazil bělehradský starosta a vydal město Němcům.

V noci a následující den pak do města dorazily další německé jednotky. Klingenberg byl za svou akci 14. května 1941 osobně Hitlerem vyznamenán Rytířským křížem Železného kříže.

Fritz Klingenberg s Hitlerem 14. května 1941
(Pražský ilustrovaný zpravodaj)

Takto událost vylíčil německý válečný zpravodaj Arndt v publikaci „Blesková válka na Balkáně“ (nakl. Orbis, Praha 1941):

Balkánské tažení německé armády bylo skutečně „bleskové“, jugoslávský odpor se rozpadl velmi rychle. Obrázek si je možné udělat i z výňatků deníkových záznamů tehdejšího náčelníka generálního štábu německé armády (OKH) genplk. Franze Haldera:

9. dubna 1941
... Doklady o demoralizaci: Bojovat dál chtějí jen Srbové, Makedonci a Chorvati odhazují zbraně.

10. dubna 1941
... Zprávy naznačují pokračující rozklad srbské armády. Na severu Jugoslávie se Chorvati v některých případech odmítli podřídit rozkazům.

11. dubna 1941
... Zprávy, které přicházejí během dne a včera, ukazují rychlý rozklad fronty na severu Jugoslávie. Vojáci odhazují zbraně a vzdávají se i našim přelétajícím letadlům. Jedna cyklistická rota zajala celou brigádu včetně štábu. Podle zachyceného radiového hlášení jednoho velitele nepřátelské divize odhazují jeho muži zbraně a utíkají domů.

12. dubna 1941
Situace se vyvíjí podle plánu. Jugoslávský odpor na severu úplně zkolaboval. Chorvatsko chce vyhlásit nezávislost.

13. dubna 1941
Bělehrad obsazen.
...
Von Kleist vstoupil ráno v 6:32 s 11. tankovou divizí do Bělehradu, poté co v noci patrola pluku Grossdeutschland překročila Dunaj a obsadila ministerstvo války.

Stále více známek demoralizace jugoslávské armády. Chorvati přestali úplně bojovat...

Jodlův telefonát:
Bělehrad. 12. dubna v 17 hodin kapitán Klingenberg z SS divize Das Reich vztyčil německou vlajku nad naší bělehradskou ambasádou. V 18 hodin 45 minut bělehradský starosta předal celé město zástupci našeho ministerstva zahraničí a Klingenbergovi. Velký rozruch ve vůdcově hlavním stanu ohledně toho, že tato zpráva přes OKH nedorazila k nejvyšším místům.