Jižní Tyrolsko

Dotaz: Jižní Tyrolsko
Tazatel: Dušan Mlýnek | Datum: 31. 8. 2006

Jak to bylo s rukováním mužů z jižního Tyrolska. Sloužili u Wehrmachtu nebo v italské armádě?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 12. 9. 2006
Muži z Jižního Tyrolska jako občané Itálie sloužili pochopitelně v italské armádě. Situace se poněkud změnila po pádu Mussoliniho v létě 1943 a poté, co ho Němci dosadili do čela loutkové tzv. Italské sociální republiky vytvořené v severní Itálii. Oblast Jižního Tyrolska byla pak fakticky odtržena od Itálie - na jeho území byla Němci zřízena "operační zóna Předalpí" (Operationszone Voralpenland) pod přímou správou tyrolského gauleitera Franze Hofera. V Jižním Tyrolsku byly z místních Němců zformovány oddíly domobrany (Standschützen), oddíly Jihotyrolské pořádkové služby (Südtiroler Ordnugsdienst, později přejmenovaná na Stadt und Landwacht) a tři policejní pluky (Polizeiregiment Südtirol v Bolzanu, Polizeiregiment Brixen a Polizeiregiment Schlanders). Všechny tyto jednotky spadaly pod velení SS.