Vztah Belgičanů k divisi "Wallonien" a jiní dobrovolníci na straně Německa

Dotaz: Vztah Belgičanů k divisi "Wallonien" a jiní dobrovolníci na straně Německa
Tazatel: makovec | Datum: 21. 11. 2007

Dobrý den v souvislosti s právě dočtenou knížkou o belgické divizi Wallonie bych měl dva dotazy: 1) Chápu že když autor je bývalý fašistický politik je knížka silně tendenčně napsaná, ale často tam autor (Léon Degrelle) zmiňuje nadšení s jakým tyto belgické dobrovolníky přijímali občané Belgie. Byli V Belgii opravdu přijímaní jako rytíři v boji proti bolševikům, nebo je popis tohoto nadšení spíš roven "nadšení" oslav Prvního máje za normalizace? 2) Na začátku knihy je zmínka o dobrovolnických divizích jiných než německých národů a mezi jinými jmenoval i dobrovolníky z USA. Bojovali opravdu dobrovolníci ze Spojených států na straně Německa? Nebo šlo pouze o takzvané "volksdeutsch"? Moc děkuji a přeji hezký den

Autor: ja_62 | Datum: 23. 11. 2007

Dobrý den,
Léon Degrelle byl předválečným představitelem belgické extrémní pravice, a této politické orientace se nevzdal ani v poválečném období, ve svém španělském exilu (v Belgii byl - v nepřítomnosti - za svou činnost během války odsouzen pro velezradu k trestu smrti), kdy se stal předním exponentem neonacismu v Evropě a nechvalně známým popíračem holokaustu; a u vědomí tohoto faktu je nutno posuzovat i věrohodnost jeho díla, které povětšinou směřuje k zmenšení vin jak jeho osobně (a zveličení významu a důležitosti jeho osoby, případně zážitků z boje), tak zločinů nacismu jako takového, případně ospravedlnění agrese Německa proti SSSR. Případný faktický základ jím popisovaných událostí tu je vždy značně odsunut stranou, ve prospěch jeho subjektivní interpretace (Zkreslení popisu reality vlivem subjektivního vnímání autora se sice týká autobiografické literatury obecně, nicméně, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, Degrelle často neváhal uvádět zcela nepravdivé údaje).

Pokud jde o údajné nadšení obyvatel Belgie, resp. v jeho konkrétním případě Valonů, z boje Sturmbrigade (později divise) Wallonien po boku Německa proti bolševismu, mimo toho, že plně platí výše uvedené, je nutné si uvědomit i fakt, že Degrellem zmiňované projevy nadšení byly z větší části dílem jeho politických stoupenců, takže je nelze považovat za objektivní výraz smýšlení belgické populace jako celku. Spíše, pokud by mělo být rozvíjeno Vámi zmíněné přirovnání, bylo by toto nadšení rovno nadšení normalisačních oslav Prvního máje, jehož by se účastnili pouze (nebo převážně) silně zapálení členové KSČ. 

K americkým dobrovolníkům na straně Německa - k boji na straně Německa došlo pouze v několika jednotlivých případech potomků německých přistěhovalců do USA, jak píšete, Volksdeutsche, kteří vstoupili jako dobrovolníci do jeho ozbrojených sil, zejména Waffen SS. Obecně lze říci že k osudům Američanů ve službě Německa neexistuje dostatek věrohodné literatury. Patrně nejznámějším případem je deserce (ostatní většinou pobývali na německém území v době vypuknutí války) resp. úlet na Němci ovládané území podporučíka USAAF Martina J. Montiho dne 2. října 1944, který poté působil jako rozhlasový hlasatel německé propagandy, (pod pseudonymem Martin Wiehaupt) a po válce pro velezradu strávil celkem 15 let ve vězení.

Síly umožňující zformování samostatné větší jednotky, natož pak divise, jak je zřejmé (navzdory rozšířeným zvěstím a fámám o pokusu zformovat z amerických válečných zajatců jednotku "American Free Corps"), nemohli tito jednotlivci dosáhnout, a byli většinou vřazeni do už existujících formací, bez ohledu na svou státní příslušnost.

Podobně skončil pokus britského přeběhlíka Johna Ameryho zformovat britskou (respektive složenou ze státních příslušníků jak Velké Británie tak celého Commonwealthu) jednotku Waffen SS, tzv. British Free Corps, který ale v praxi nikdy nepřesáhl sílu pěší čety.

  • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.