190. pěší divize Wehrmachtu

Dotaz: 190. pěší divize Wehrmachtu
Tazatel: lobkas | Datum: 4. 6. 2013

Dobrý den, zajímala by mne historie 190. pěší divize, především popis bojů během operace Market Garden. Díky

Autor: Jiří Kříž | Datum: 12. 6. 2013

Po přeložení nováčky doplněné 160. pěší divize, nově vzniklé z původní Division Nr. 160, 1. června do nové posádky v okupovaném Dánsku, zhruba čtvrtinová část příslušníků doplňovací divize č. 160 (Division Nr. 160), která v posádce zůstala, posloužila při výstavbě zcela nové divize jako štáb. Nová 190. divize (Division Nr. 190) byla zformována 10. května 1940 v Hamburku původně jako Ersatz-Division Hamburg im Wehrkreis X - doplňovací divize Hamburk patřící do branného obvodu X. 

Dne 15. října 1940 byl štáb nově přejmenované Division Nr. 190 přemístěn do Neumünsteru, rovněž náležejícího k brannému obvodu X Hamburk. Tam byl prováděn výcvik a zařazování rekrutovaných nováčků do jednotek.

Dne 18. září 1944 byla divize se stavem 9 607 osob po vydání smluveného hesla „Alarm Küste“ Wehrkreisem X mobilizována a přesunuta po železnici přes Hannover a Wesel do Holandska do prostoru severovýchodně od Geldern, kde se následně po přesunutí na frontu měla zúčastnit bojů se spojeneckými jednotkami vysazenými u Nijmegenu. Štáb divize měl v té chvíli 223 osob, týlové a zásobovací jednotky divize pak 645 osob. Stav celé divize nebyl nejlepší, nemocní se žaludečními chorobami byli zařazeni do dvou rot, mužstvo několika dalších rot tvořili nedoléčení ranění a její výzbroj byla z velké části zastaralá, hodící se spíše pro výcvik. Divize byla navíc vybavena dopravními prostředky jen z dvou třetin tabulkového stavu a měla málo munice.

Divize obdržela nadřízeným velitelstvím II. výsadkového sboru, k němuž byla od 21. září nově organizačně začleněna, bojový úkol převzít část úseku obrany na čáře od Nijmegen k řece Maas od střídaných jednotek generála Feldta, obsadit přidělenou část frontové linie proti výsadku Spojenců, provést protiútok a obsadit slabé místo obranné sestavy Němců - kopec Kickelburg severně od obce Riedhorst, odkud byla německá postavení jako na dlani.

Dne 24. září v noci se divize po nočních přesunech dostala na frontu, když předtím 22. září vyložila své jednotky z vagonů. Přesuny probíhaly v té době kvůli absolutní nadvládě Spojenců ve vzduchu už téměř výhradně v noci. Divize utvořila dva plukovní úseky obrany v prvním sledu a v záloze si její velitel ponechal Ersatz-Regiment Nr. 30 (záložní pluk 30) skládající se pouze ze dvou praporů.

Po rekognoskaci terénu a vybudování výchozích postavení zaútočily úderné skupiny Ersatz-Battaillonu Nr. 90 na Kickelburg. Spojenecká vojska se za žádnou cenu nechtěla tak výhodného pozorovacího stanoviště vzdát. Protiútoky a útoky z obou stran šly jeden za druhým, ale úderné skupiny divize s velkými ztrátami živé síly na německé straně z kopce americké obránce přece jen vyhnaly.

Již v polovině září po relativní stabilizaci situace Generalfeldmarschall Model nařídil přesunout frontovou linii proti obci Groessbeck a odsunout tak postavení divize z pozic vybudovaných v močálech nebo v místech s vysokou úrovní spodní vody. Na Groessbeck zaútočily úderné skupiny vytvořené z Ers.Batt. Nr. 6 a Ers.Batt. Nr. 490. Ty měly opět značné ztráty, ale úkol splnily. Spojenecká vojska na útoky reagovala stažením o několik kilometrů do týlu. Na konci září provedla spojenecká vojska několik úporných pokusů o proražení obrany divize v prostoru obce Riedhorst, pouze zčásti se je podařilo odrazit protiztečemi. Hrozilo stažení z Kickelburgu nebo ústup až k Maase. Přesto se bojová situace nezdála pro Němce hrozivou.

Na konci října spojenecká vojska znovu zaútočila, a to po silné dělostřelecké a letecké přípravě s podporou tanků z prostoru Mook na postavení divize od obcí Cuyk až po Riedhorst. Útok byl jižně od Riedhorstu odražen, ale Spojenci přesto prorazili obrannou linií až do Middelaaru. Ten byl dobyt zpět dalším protiútokem, přičemž Division Nr. 190 dost vykrvácela. Dostala proto významné posily, částečně už také nové zbraně a po zkušenostech z předchozích bojů zaujala divize nově situované postavení, které flankovací palba spojeneckých sil z druhého břehu Maasy tolik neohrožovala.

Dne 1. listopadu (někde se uvádí 4. listopadu 1944) byla divize přejmenována na 190. pěší divizi (190. Infanterie-Division). Spolu s jednotkami přidělenými od štábu tankových jednotek ve Wehrkreis X vytvořily útvary původní Division Nr. 190 nový Grenadier-Regiment Nr. 1224, Ersatz-Regiment Nr. 30 pak obdržel název Grenadier-Regiment Nr. 1225 a Ersatz-Regiment Nr. 520 byl přejmenován na Grenadier-Regiment Nr. 1226. Divizní PL baterie byla posílena na oddíl PL dělostřelectva a divize opět dostala posily a nové zbraně - za staré kulomety MG 08/15 a pušky Mauser K 98 přišly MG 42 a Sturmgewehry 44. Divizní záložní Ersatz-Battaillon Nr. 1190 pokračoval ve výcviku specialistů a posil.

Od 1. listopadu 1944 se fronta ustálila a následující boje se na tomto úseku omezily na střetnutí průzkumných jednotek obou stran a dělostřelecké souboje. Tím de facto skončila účast 190. pěší divize na bojích v průběhu operace Market Garden.

Divize byla definitivně rozbita spojeneckými vojsky při likvidaci obklíčené tzv. Ruhrské kapsy.

Velitelé divize byli postupně:

 • Generalleutnant Kurt Wolff (17. květen 1940 - 15. duben 1942)
 • Generalleutnant Emil Markgraf (15. duben 1942 - 22. červen 1942)
 • Generalleutnant Justin von Obernitz (22. červen 1942 - 1. listopad 1942)
 • Generalmajor Albert Newiger (1. listopad 1942 - 10. listopad 1942)
 • Generalleutnant Ernst Hammer (10. listopad 1942 - 4. listopad 1944). Tento velitel divize, který jí velel v průběhu bojů za spojenecké operace „Market Garden“, byl před obsazením Rakouska činným generálmajorem rakouské armády (Bundesheer). Další velitele divize neznám.

divizní znak

Prostory nasazení:

Německo - jako náhradní těleso (květen 1940 - září 1944), Holandsko v prostoru Arnhem - Nijmegen (září 1944 - listopad 1944), Německo - Porúří (listopad 1944 - 1945).

Prameny:

S politováním musím konstatovat, že více se mi z dostupných pramenů zjistit nepodařilo. Popis detailní činnosti divize během operace „Market Garden“ by bylo možno upřesnit toliko bádáním v Bundesarchivu v Německu, popřípadě dalších tamních archivních pramenech. K tomu však mi chybí čas a hlavně finanční prostředky, takže takováto odpověď na dotaz je podle mého názoru dost obsažná.

Velký dík patří kolegovi Glynwedovi z redakce www.fronta.cz za poskytnutí cenných údajů. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.