Britské dokumenty

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.

05. 08. 1942

Dopis britského ministra zahraničí Edena čs. ministru zahraničí Masarykovi o mnichovské dohodě

Británie prohlašuje, že se necítí mnichovskou dohodou nijak vázána