Arbeitsstab Stalingrad

Autor: Lukáš Videcký | Datum: 11. 4. 2016
Bitva u Stalingradu a s ní spojený boj o Volhu a několika měsíční mlýnek na maso zakončený obklíčením a zničením 6. armády, všechny tyto záležitosti byly zpracovány na mnoha tisících stranách textu v mnoha jazycích. Došlo k líčení těchto kapitol z mnoha úhlů pohledů a téma se může zdát vyčerpaným, ale přesto se objevila věc hodná zmínění. Danou věcí jsou hlášení německé branné moci o zničených jednotkách záhy po katastrofě Paulusovy armády v lednu 1943. Díky pevným strukturám záložního vojska (Ersatzheer) je možné zpracovat tato hlášení i pro konkrétní regiony a čtenáři tak bude nabídnuto jejich zpracování zaměřené pouze a jen na region Slezska, ve kterém se nacházely také veškeré oblasti tzv. východních Sudet s centrem v Opavě.

Hlášení branné moci, o něž v následujících řádcích půjde, se týká ztracených – zničených armádních formací Wehrmachtu následkem právě nezdařeného plánu Modrý (Fall Blau). V jednotlivých seznamech jsou tak sepsány veškeré polní formace jak dislokované v obklíčených sektorech, tak také v jistých případech i na obou křídlech, kde byla kupříkladu nasazeny části slezské 62. Infanterie Division.1)

Zvláštností zde může ale být požadavek pracovního štábu týkající se celků 298. Infanterie Division, jejíž ženijní prapor byl ztracen v rámci 8. italské armády vně Stalingradského kotle. I přes upozornění na to, že k jeho zničení došlo a že jeho doplňovací formací je slezský 213. Ers. Pi. Btl., nedošlo k jeho doplnění do vytvářených seznamů a to se zdůvodněním, že Arbeitsstab Stalingrad se týká pouze jednotek uzavřených uvnitř kotle.
 298. Pionier Bataillon / 298. Infanterie Division 
29108  Stab / Pionier Bataillon 298 
29710  1. Kompanie / Pionier Bataillon 298 
30270  2. Kompanie / Pionier Bataillon 298 
12323  3. Kompanie / Pionier Bataillon 298 
16666  Brücken Kolonne B / Pionier Bataillon 298 
31608  leichte Kolonne / Pionier Bataillon 298 

Soupis je vytvořen dle čísel jednotlivých polních pošt daných formací. Každý tento údaj má navíc uvedenu zkratku branného obvodu, ze které jednotka pochází. Tyto dva údaje tak byly díky práci Norberta Kannapina2) a Georga Tessina3) rozepsány a seřazeny, aby vytvořily přehledný soupis. Pro usnadnění orientace je u každé formace také zmíněno, v jakém dodatku či opravě došlo k jejímu zmínění a to formou 1-9B jako Berichtigung (oprava), případně 1 – 9N jako Nachtrag (dodatek). Formace bez dané zkratky pocházejí pak z původního znění.

Již od únorových dní začal v branném obvodu VIII (Wehrkreis – WK VIII) působit tzv. Arbeitsstab Stalingrad. O jeho vytvoření se přičinilo samotné vrchní velení – OKW, které již 18. 2. 1943 vydalo pokyn, aby veškeré branné obvody vytvořily tyto pracovní štáby. Ty měly v jednotlivých obvodech co možná nejvíce rozvinout spolupráci s místními brannými doplňovacími úřadovnami, doplňovacími formacemi či s místními vojenskými služebnami. Samotné úřadovny WMA (Wehrmeldeamt – branné ohlašovací úřady) měly také zodpovídat za styk s místními, hlavně tedy s rodinami.

První soupis byl vydán 22. února 1943 přičemž následovaly jednak další dodatky či opravy. První dodatek byl vydán již 3. března roku 1943, první oprava pak 25. března, další vycházely v průběhu celého roku 1943, přičemž zcela poslední byla vydána až na podzim roku 1944.

Ještě před vydáním pátých oprav došlo k zaslání dalšího doplnění týkající se práce daného pracovního štábu. Od 31. května 1943 měl tento Arbeitsstab Stalingrad spolupracovat na „akci Tunis“. V souvislosti s touto aktualizací se již v pátém vydání oprav ze dne 24. června 1943 začínal objevovat pozměněný název tohoto pracovního štábu. Od této chvíle se jednalo o Arbeitsstab Stalingrad - Tunis. Daný štáb pak vydal zbytek dodatků a oprav a navíc jedno doplnění právě týkající se leteckých sil v oblasti Tuniska s absencí jakýchkoli slezských formací.

Právě na těchto soupisech lze vidět, jakou katastrofou porážka u Stalingradu opravdu byla. Samotný fakt, že docházelo k postupnému vyškrtávání jednotek, které probíhalo až do podzimních dní roku 1944, mluví za vše. Navíc, nezapomínejme na fakt, že branný obvod VIII byla pouze jedním z patnácti základních branných obvodů.4)

Celkově tedy došlo k vydání těchto dodatků a oprav:
3. 3. 1943
1.Nachtrag
25. 3. 1943
1.Berichtigung
9. 4. 1943
2.Berichtigung
14. 4. 1943
2.Nachtrag
29. 4. 1943
3.Berichtigung
29. 4. 1943
3.Nachtrag
26. 5. 1943
4.Berichtigung
26. 5. 1943
4.Nachricht
24. 6. 1943
5.Berichtigung
24. 6. 1943
5.Nachricht
31. 7. 1943 6.Berichtigung
31. 7. 1943 6.Nachricht
3. 9. 1943 7.Berichtigung
3. 9. 1943 7.Nachricht
24. 1. 1944 8.Berichtigung
24. 1. 1944 8.Nachricht
14. 10. 1944 9.Berichtigung
14. 10. 1944 9.Nachricht

Ztracené jednotky ze Slezska během Stalingradské bitvy v rámci Wehrkreis VIII

Sborové formace 
03652  2. große Kraftwagen Kolonne für Betriebsstoff / Korps Kolonne 4085)
27244  General Kommando VIII Armee Korps6)
22011  Kraftwagen Werkstatt Zug 4087)
12364  3. Kompanie / Flak Maschinengewehr Bataillon (schwere) mot. Z 488) B5
19730  Feldpostamt 4089)
25580  Brücken Kolonne B 48
35463  Kommandeur der Korps Nachschub Truppe 40810)
32532  beweglich Kraftfahrzeug Instandsetzungs Kompanie 14311) N1
38467  1. kleine Kraftwagen Kolonne / Korps Kolonne 40812)
17624  Stab / Korps Nachrichten Abteilung 4813)
29837  1. Kompanie / Korps Nachrichten Abteilung 48 
09245  2. Kompanie / Korps Nachrichten Abteilung 48 
12217  3. Kompanie / Korps Nachrichten Abteilung 48 
28640  leichte Kolonne / Korps Nachrichten Abteilung 48 
27776  Brücken Kolonne (mot.) 8 Teile N7
38202  kleine Kraftwagen Kolonne 194  N5
Oddíly útočných děl
 
00749A Stab / Sturmgeschütz Abteilung 24414)
00749B 1. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 244 
00749C 2. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 244
00749D 3. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 244
44202A Stab und Stabs Batterie / Strumgeschütz Abteilung 17715)
44202B 1. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 177 
44202C 2. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 177
44202D 3. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 177
04744A Stab / Sturmgeschütz Abteilung 24516) B1
04744B Stabs Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 245  B1
04744C 1. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 245 B1
04744D 2. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 245 B1
04744E 3. Batterie / Sturmgeschütz Abteilung 245 B1
Divizní formace       
14545  Stab / Grenadier Regiment 190  N8
00115  Regiments Stab / Panzer Regiment 2417)
33426  Stab I. Abteilung und Stabs Kompanie / Panzer Regiment 24 
25266  Stab II. Abteilung und Stabs Kompanie / Panzer Regiment 24
21064  Stab III. Abteilung und Stabs Kompanie / Panzer Regiment 24
29074  1. Kompanie / Panzer Regiment 24 
26576  2. Kompanie / Panzer Regiment 24
11043  4. Kompanie / Panzer Regiment 24
00796  5. Kompanie / Panzer Regiment 24
17617  6. Kompanie / Panzer Regiment 24
26322  8. Kompanie / Panzer Regiment 24
11468  9. Kompanie / Panzer Regiment 24
22242  10. Kompanie / Panzer Regiment 24
23573  12. Kompanie / Panzer Regiment 24
44376  Werkstatt Kompanie / Panzer Regiment 24 
01047  Stab / Pionier Bataillon 16218)
05853  leichte Kolonne / Pionier Bataillon 162 
18471  Brücken Kolonne T / Pionier Bataillon 162 
23658  1. Kompanie / Pionier Bataillon 162
26765  2. Kompanie / Pionier Bataillon 162
12468  3. Kompanie / Pionier Bataillon 162
04184A Stab / Radfahr Abteilung 16219) N5
04184B 1. Schwadron / Radfahr Abteilung 162  N5
04184C 2. Schwadron / Radfahr Abteilung 162 N5
04184D 3. Schwadron / Radfahr Abteilung 162 N5
04184E 4. Schwadron / Radfahr Abteilung 162 N5
17869  Stab / Panzer Jäger Abteilung 16220) N5
07736  1. Kompanie / Panzer Jäger Abteilung 162 N5
23883  2. Kompanie / Panzer Jäger Abteilung 162 N5
26973  3. Kompanie / Panzer Jäger Abteilung 162 N5
36315  Stab IV. (Flak) Abteilung / Panzer Artillerie Regiment 1621)
36315A Stabs Batterie / Panzer Artillerie Regiment 16 
36315B 10. Batterie / Panzer Artillerie Regiment 16
36315C 11. Batterie / Panzer Artillerie Regiment 16
36315D 12. Batterie / Panzer Artillerie Regiment 16
36315E leichte Kolonne / Panzer Artillerie Regiment 16
07560  14. (Flak) Kompanie / Infanterie Regiment 822)
10395  3. Kompanie / Panzer Jäger Abteilung 16023) B2
10467  2. Kompanie / Flak Bataillon 60824) N3
11621  14. Kompanie / Infanterie Regiment 12025) B2
05591  1. Kompanie / Nachrichten Abteilung 162  N7
10242  2. Kompanie / Nachrichten Abteilung 162 N7
Dělostřelecké formace       
13720A Stab II. Abteilung / Artillerie Regiment 6426)
13720B 4. Batterie / Artillerie Regiment 64
13720C 5. Batterie / Artillerie Regiment 64
13720D 6. Batterie / Artillerie Regiment 64
13720E leichte Kolonne II. Abteilung / Artillerie Regiment 64 
23382  Stab / Artillerie Abteilung 63127)
29937  1. Batterie / Artillerie Abteilung 631
00704  2. Batterie / Artillerie Abteilung 631
09645  3. Batterie / Artillerie Abteilung 631
15628  Kolonne / Artillerie Abteilung 631 
04293A Stab II. Abteilung / Artillerie Regiment 5428) N3
04293B 4. Batterie / Artillerie Regiment 54
N3
04293C 5. Batterie / Artillerie Regiment 54 N3
04293D 6. Batterie / Artillerie Regiment 54 N3
04293E leichte Kolonne II. Abteilung / Artillerie Regiment 54  N3
04293A Stab II. Abteilung / Artillerie Regiment 54 (Teile)29) N5
04293B 4. Batterie / Artillerie Regiment 54 (Teile)
N5
04293C 5. Batterie / Artillerie Regiment 54 (Teile)
N5
04293D 6. Batterie / Artillerie Regiment 54 (Teile)
N5
04293E Kolonne II. Abteilung / Artillerie Regiment 54 (Teile) N5
Různé formace       
20771  Ukrainisches Infanterie Bataillon 6  N7
17769  Stab / Straßen Bau Bataillon 521 
10726  1. Kompanie / Straßen Bau Bataillon 521
32068  2. Kompanie / Straßen Bau Bataillon 521
20527  3. Kompanie / Straßen Bau Bataillon 521
20334  4. Kompanie / Straßen Bau Bataillon 521
31114  Kommandeur der Bautruppen 3630)
27421C 2. Kompanie / Feldeisenbahn Betriebs Abteilung 20 (Teile) N5
37750  2. Kompanie / Bau Bataillon 13031) N4
37750  2. Kompanie / Bau Bataillon (Kriegsgefangene) 130 (Teile)32) N5
08645  Festungs Pionier Stab 1633) N3
14602  Abschnitts Gruppe I / Festungs Pionier Stab 16  N3
34719  Abschnitts Gruppe II / Festungs Pionier Stab 16 N3


Luftwaffe

12427L Stab I. Abteilung / Flak Regiment 37  Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
17721L 2. Batterie / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
18139L 1. Batterie / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
20453L 3. Batterie / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
22254L Kolonne I. Abteilung / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
22290L 4. Batterie / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
34653L 5. Batterie / Flak Regiment 37 Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
44258L Regiments Stab / Flak Regiment 37  Flak Ersatz Abteilung 37 Breslau
05117L 3. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38  6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln N2
06758L 9. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
14705L 1. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
21536L Gerät Kolonne I. Abteilung / Luftnachrichten Regiment 38  6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
25846L 2. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
27067L 8. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
31393L 6. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
34243L 5. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
40710L 4. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
41068L III. Abteilung / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
42235L 10. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 38 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
07673L 23. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment Rostow 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N1
29087L 2. Kompanie / Luftnachrichten Abteilung (mot.) 101  6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N4
45887L 10. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment Charkow 6. Kompanie / Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N2
45790L Luftnachrichten Betriebs Kompanie der Nahaufklärungs Gruppe 16  Luftgau Nachrichten Regiment 8 Oppeln
N3
51943E 8. Kompanie / Luftwaffen Jäger Regiment 30  Feldersatz Bataillon der Luftwaffe 4, Tarn N6

Síly Luftwaffe ztracené v Tunisku 1943

Feldp. Nr.
Jednotka
WK
 
05567L Transportkolonne (mot.) der Luftwaffe 5/XI VI N1
06911L Flieger Horst Kommandantur (E) 39/IV (trop) III N1
06911L Kraftwagen Werkstattzug der Luftwaffe (Ortsfest) 106/VII VII N1
11402L 1. Batterie / schwere Flakabteilung 264  XII N1
14516L 2. Kompanie / Jägerregiment Hermann Göring III N1
15414L Leichte Flak Kolonne 841  XII N1
19981L 4. Kompanie / Luft Nachrichten Abteilung Tunis VII N1
24227L Flak Kolonne II. Abteilung / Flak Regiment 25  XII N1
26126L Feldflakinstandsetzungwerkstatt 7/XII XII N1
27766L Kommando Flughafen Bereich 10/III III N1
29165L Flieger Gerate Ausgabestelle 103/IV III N1
29773L Kommando Flughafen Bereich 18/XI (trop) VI N1
33621L Munitionsausgabestelle der Luftwaffe 6/VII VII N1
35780L Flieger Horst Kommandantur (E) 6/IV III N1
41583L Leichte Feldwerftabteilung (mot.) I/30 VI N1
41762L Flieger Gerateausgabe- und Sammelstelle 7/XII XII N1
42591L Kraftwagen Werkstattzug 7/III III N1
43086L Feldlufttanklager zur besonderen Verwendung 1/VIII VII N1
43714L Flak Gerate Ausgabestelle 5/VI VI N1
46645L 1. Kolonne I.Abteilung / Flak Regiment 53  XII N1
47481L Flakauswertezug (Z-135) XII N1
49902L Nachschubkompanie HG 18/IV (trop) III N1
50186L 2. Kompanie / Wachbataillon II Oberbefehlshaber Süd VII N1
50652L 3. Vierlingsbatterie zugleich für 1. Kompanie / leichte Eisenbahntransport Flak Abteilung 860  XII N1
50661L 2. Kompanie / Wachbataillon I Oberbefehlshaber Süd VII N1
50676L Kommando Flughafen Bereich Tunis VII N1
50949L 4. Batterie /Reserve Flak Abteilung 503  VII N1
51332L 1. Kompanie / Wachbataillon II Oberbefehlshaber Süd VII N1
51400L 2. Kompanie / Wachbataillon I Oberbefehlshaber Süd VII N1
52681L Nachschubleitstelle 19. Flak Division XII N1
52967L 15. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 200  VII N1
54408L 18. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 200  VII N1
54790L 1. Kompanie / Luftnachrichten Abteilung 62  VII N1
55636L 16. Kompanie / Luftnachrichten Regiment 200  VII N1

Poznámky

1) Státní okresní archív v Bruntále se sídlem v Krnově, Úřad landráta Krnov, inv. č. 438, sign. WL, f. 1209.
2) Kannapin, Norbert: Die deutsche Feldpostübersicht 1939-1945, Band I-III, Osnabrück 1980-82.
3) Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945, Band I-XV, Osnabrück 1973-88.
4) Pracujeme zde s brannými obvody v rámci Německa a Rakouska – WK I až XIII, WK XVII a XVIII, nikoli však s GG, XXI, BM.
5) Všechny „Versorgungs-Einheiten“ s číslem 408 podléhaly Gen. Kdo. VIII AK. (Tessin, X, s. 108)
6) Vznik 1934 Vratislav, Heeresdienststelle Breslau, posléze od 1935 jako Gen.Kdo. VIII, 21. 8. 1939 mobilizován a 31. 1. zničen u Stalingradu, 5. 3. 1943 rozpuštěn. (Tessin, III, s. 91.)
7) Viz poznámka č. 3.
8) Fla-Bataillon 48 vznikl 16. 10. 1939, jako armádní jednotka, od 1. 6. 1942 včleněna do jednotlivých pluků, 1. Kp. jako 14. Kp. / Inf.Rgt. 92, 2. Kp. jako 10. Kp. / Inf.Rgt. 126, 5. Kp. jako 14. Kp. / Inf.Rgt. 8 a 3. Kp. zničena u Stalingradu. (Tessin, IV, s. 151)
9) Viz poznámka č. 3.
10) Taktéž.
11) Taktéž.
12) Taktéž.
13) Korps-Nachrichten-Abt. 48 vznikl 15. 10. 1935 ve Vratislavi, zničen leden 1943 Stalingrad, znovu postaven léto 1943 z Pz.Div.Nachr.Abt. 220. (Tessin, IV, s. 152)
14) Vznikl 13. 6. 1941 WK III, v lednu 1943 zničen u Stalingradu, od 1. 5. 1942 doplňován skrze WK VIII – Sturmgeschütz Ers.Abt. 300 Neisse. (Tessin, VIII, s. 190)
15) Vznikl 11. 8. 1941 WK III, v lednu 1943 zničen u Stalingradu, od 1. 5. 1942 doplňován skrze WK VIII – Sturmgeschütz Ers.Abt. 300 Neisse. (Tessin, VII, s. 192)
16) Vznikl 13. 6. 1941 WK III, v lednu 1943 zničen u Stalingradu, od 1. 5. 1942 doplňován skrze WK VIII – Sturmgeschütz Ers.Abt. 300 Neisse. (Tessin VIII, s. 194-195)
17) Vznikl 3. 12. 1941 Stablack (WK I) z Reiter-Rgt. 2, avšak doplňován v WK VIII, v Zaháni skrze Pz.Ers.Abt. 15 (Tessin, IV, s. 213).
18) Vznikl 26. 8. 1939 ve Vratislavi (WK VIII) u 62 Inf. Div. (ID 2. Welle). (Tessin, VII, s. 134). Daný prapor byl odeslán do Stalingradu za účelem obnovení ofenzívy 305. Inf.Div., kdy byl jedním ze tří ženijních praporů, určených k přímé podpoře tři jednotlivých pěších pluků divize. Nakonec byla jednotka v průběhů bojů v kotli zničena.
19) 62. Infanterie Division, pěší divize 2. vlny (WK VIII). Vytvořen 8. 5. 1942 ve městě Oels (WK VIII) z Inf.Rgt. 179, 222 a z Radfahr Schwdr. (Tessin, VII, s. 133) Oddíl byl součástí rychlé skupiny – Radfahr.Abt. 162 a Pz.Jäg.Abt. 162, občas nazvaný jako Kampfgruppe Simons, na křídle 6. armády, bráněné rumunskými jednotkami. V průběhu obranných bojů byla tato bojová skupina zničena.
20) Vznikl 26. 8. 1939 ve Vratislavi jako Pz.Abw.Abt. 162 u 62. Inf.Div. (ID 2. Welle) od 1. 4. 1940 jako Pz.Jäg.Abt. 162. (Tessin, VII, s. 132 – 133) Jak výše u poznámky 18, součást rychle skupiny na křídle 6. armády.
21) Daný IV. Abt. / Art.Rgt. 16. Pz.Div. byl původně Heeres Flak Artillerie Abteilung 274, doplňován skrze Heeres Flak Artillerie Ersatz Abteilung 273 Brieg. Celkový pluk vznikl 1. 10. 1934 jako Art.Rgt. Münster, od 15. 10. 1935 jako Art.Rgt. 16 (WK VI), leden 1943 zničen u Stalingradu a znovu postaven od 1. 3. 1943 ve Francii. (Tessin, IV, s. 39)
22) součást III. Btl. / Inf.Rgt. 8. Původně součást 3. Inf.Div. Následně přesunut do města Görlitz, WK VIII. Frontová jednotka odejmuta 3. Inf.Div. a odeslána do Stalingradu. Pluk založen v roce 1921 jako 8. Preuß. Inf.Rgt., od 1. 10. 1934 Inf.Rgt. Frankkfrut, od 15. 10. 1935 Inf.Rgt. 8, 27. 10. 1940 motorizován skrze jednotky 123. Inf.Div., od 15. 10. 1942 Gren.Rgt. (mot.), který byl v lednu 1943 zničen ve Stalingradu a nově postaven od března 1943 ve Francii (Tessin, III, s. 97)
23) Vznikl 30. 10. 1939 jako Pz.Abw.Abt. 160, od 1. 4. 1940 jako Pz.Jäg.Abt. 160, podřízen 60. Inf.Div, později 60. Inf.Div. (mot.) se kterou zničen v lednu 1943 u Stalingradu. (Tessin, VII, s. 120)
24) Fla-Btl. (mot.) 608 vznikl 22. 6. 1940 ve WK VIII skrze Ers.Fla-Btl. 48 Liegnitz, 2. Kp. / Fla.Btl. 608 připojena ke 3. / Pz.Jg.Abt. 4 u 14. Pz.Div. (Tessin, XI, s. 288-289)
25) Dne 29. 6. 1941 z původní samostatné jednotky jako 3. Kp. / Fla-Btl. 608 začleněn do Inf.Rgt. 120 jako 14.Kp., s daným plukem také zničen v lednu u Stalingradu. (Tessin, VI, s. 282)
26) Vznikl 15. 10. 1935 ve Vratislavi (WK VIII), nejprve jako sborová jednotka později jako armádní jednotka, zničena u Stalingradu, doplňována skrze Art.Ers.Abt. 54 Glogau, Oppeln, WK VIII. (Tessin, IV, s. 260)
27) Taktéž.
28) Vznikl 15. 10. 1935 v Hlohově (WK VIII) jako smíšený dělostřelecký oddíl, armádní jednotka zničena v lednu u Stalingradu, doplňována skrze Art.Ers.Abt. 54 Glogau. (Tessin, IV, s. 102)
29) V pozdějších aktualizacích uvádí pouze zničení části jednotky.
30) Vznikl 7. 2. 1940, od VIII/1943 jako Pionier Rgt.Stab z.b.V. 36 u Heeresgruppe Süd (Tessin, IV, s. 59)
31) Vznikl 26. 8. 1939 ve městě Hindenburg (WK VIII) z příslušníků RAD, 20. 12. 1939 podřízen Wehrmachtu, od 1942 Btl. (K) – z válečných zajatců. (Tessin, VI, s. 334)
32) Viz výše.
33) Vznikl 1. 3. 1936 ve Weidenu (WK XIII), 1. 2. 1938 přemístěn do města Opole (WK VIII), leden 1943 zničen ve Stalingradu a znovu vystavěn roku 1944. (Tessin, IV, s. 41)


 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.