Dne 28. června 1942 zahájila německá vojska na východní frontě svou letní ofenzívu, Fall Blau. V jejím průběhu Němci dobyli Voroněž, oblehli Stalingrad a překročili Kavkaz.