Padělky známek pro válečnou propagandu

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 26. 10. 2003

Německé padělky

Největší německá padělatelská dílna byla v koncentračním táboře Sachsenhausen. Její hlavní činností bylo padělání peněz spojeneckých a neutrálních zemí a falšování různých dokladů. Vedlejším produktem bylo i několik propagandistických padělků anglických známek.

Československý vězeň č. 64401 Adolf Burger, který byl před válkou tiskařem, v této padělatelské dílně pracoval. Ve svých vzpomínkách "Komando padělatelů" (vydalo Naše vojsko v edici Magnet v roce 1983) píše:

"V dílně jsme začali s novou výrobou [v roce 1943]. Tentokrát šlo o padělky spojeneckých poštovních známek. Statisíce kusů jich bylo vyráběno ve velkých arších. Nacisté jich chtěli využit k vyvoláváni nenávisti mezi spojenci. A tak jsme museli vyrábět anglické 1 1/2 pencové známky, na nichž byl anglickému králi Jiřímu nakreslen křivý nos a ve spodních rozích mlsto květiny vyryt srp a kladivo. Později se začalo na tyto anglické známky s přetiskem. Červený přetisk 'Liquidation of the British Empire' - 'Honduras' apod., přičemž vždy používali nová jména britských kolonií, které padly do rukou Japonska.

Jiná, jeden a půlcentimetrová známka, měla nápis: 'This is a Jewish War' ('Toto je židovská válka') s dvěma Davidovými hvězdami v horních rozích, anglickou královskou korunu na levé a srpem a kladivem na pravé straně.

Kuriózní padělek představovala bezpochyby korunovační známka po 1 1/2 penci, na které byl portrét královny vyretušován a nahrazen profilem Stalina. Známý akademický malíř Leo Haas z Prahy, který měl za úkol Stalinův obličej nakreslit, musel kresbu několikrát přepracovat, poněvadž se dozorcům zdálo, že nevykazuje ony rysy, které nacisté na svých propagačních plakátech a karikaturách Stalinovi připisovali. Haas jim po nějaké době řekl, že neumí lépe kreslit, a tak byla tato práce zadána jinému akademickému malíři, jichž pracovalo ve skupině několik.

Nemohli jsme si nikdy vysvětlit, k čemu Němci tyto falzifikáty používají. Na jedné z pravidelných sobotních večerních zábav jsme se proto zeptali dozorce, SS-mana poněkud podroušeného vypitým alkoholem, proč takové věci vyrábíme.

"To je jednoduchá záležitost," odpověděl nám. "Tímto způsobem rozšiřujeme v Anglii proti židům a Rusům nenávist. Naši agenti nalepí známky v Anglii na dopisy a při jejich zjevné podobě se to většinou na poště nepozná. Dopis se dostane na určenou adresu." SS-man se usmíval, zřejmě hrdý na nacistický důvtip."

Zflašována tak byla např. jubilejní známka k 25 letům panování krále Jiřího V. (1910-1935) - portrét krále Jiřího byl nahrazen Stalinem, letopočty 1939-1944, doplněny byly židovské hvězdy, srp a kladivo a nápis "THIS IS A JEWISH WAR".


Dalším falzifikátem pak byla známka vydaná původně k výročí korunovace 12. května 1937. Portrét královny nahradil Stalin, datum korunovace nahradilo datum konání spojenecké konference v Teheránu 28. listopadu 1943 a doplněny byly samozřejmě i nezbytné židovské hvězdy.


Němci tyto padělky šikovně rozšířili po Evropě, informoval o nich neutrální a i protektorátní tisk. Např. Národní politika 31. ledna 1945 psala:

"K nedávné zprávě ČTK ze Stockholmu o padělcích anglických známek sdělujeme další podrobnosti podle švédského sběratelského časopisu 'Svensk filatelistisk'. Švédští sběratelé a obchodníci s poštovními známkami obdrželi od firmy Special Stamp, která uvádí jako svou adresu poštovní schránku a číslo šekového účtu Poštovní spořitelny ve Stockholmu řadu kuriózních poštovních známek s tímto sdělenim.

V upomínku na zahájení invaze na západní frontě byly vydány zvláštní série známek, jimiž má být také vyjádřeno upřímné přátelství mezi invazními vojsky a sovětskou armádou. Touto emisí vyjadřuje také britská vláda přátelství, které ovládá spojeneckou politiku vůči Sovětské Unii. Výtěžek z prodeje příležitostných známek bude věnován všeobecně užitečným účelům. Hlavní části výtěžku má spořitelna. Přejete-li si dalši série, oznamte počet na adresu naší poštovní schránky.

Není pochyby o tom, že známky. jsou velmi 'speciální', Rozesílají se čisté i orazítkované ,London 6, june 1944, Special Stamp. Série se podobá dosud platným anglickým známkám s obrazem Jiřího VI. v hodnotách 1/2 až i 3 pence. Kříž v koruně byl čtyřhranný přetisk. Pod hořejším rámcem přetisku stojí 'Liquidation of Empíre', nad dolejším rámcem jsou uvedena střídavě jména různých anglických kolonií jako Bardas, Bermuda, Hongkong, Jamajca, St. Lucia Singapore atd.

Korunu všemu nasazuje falšovaná anglická korunovační známka z roku 1937, v níž byl obraz anglické královny nahrazen obrazem Stalinovým a místo původního data uveden text: 'Teheran 28. 11. 1943.' Dále byl ve známce změněn monogram na SSSR, kterážto písmena nacházíme rovněž nad obrazem anglického krále. Nad obrazem Stalina jest naopak nápis "Britania." Kladivo bylo zamontováno do královské koruny. Sovětské symboly jsou také na obou stranách známky.

Citovaný švédský filatelistický list ještě dodává, že se pátránlm zjistilo, že neexistuje ani firma, která známky nabídla, ani uvedená poštovní schránka...."

Spojenecké padělky

Stejně jako Němci i Britové v roce 1943 padělali několik německých poštovních známek. Využili toho, že v Německu platila jasná zásada: jediný z nacistických vůdců, který se může objevit na známkách, je ten nejvyšší: Adolf Hitler. Žádný jiný nacistický pohlavár se na německých známkách nikdy neobjevil.

Britové proto pro propagandistické účely padělali několik známek z nejrozšířenějších německých sérií s Adolfem Hitlerem, kde byl Hitlerův portrét vyměněn za portrét někoho jiného (Himmlera, Hanse Franka). Padělky tak měly přispět k rivalitě v nacistickém vedení.

Padělaná německá známka s Himmlerem byla rozhazována z letadel a do běžného poštovního styku se nedostala.

Jinak tomu bylo u padělané známky Generalgouvernementu (obsazené Polsko). Zde byl Hitlerův portrét nahrazen portrétem generálního guvernéra Hanse Franka. Tyto padělané známky byly poskytnuty polskému podzemnímu hnutí odporu. Na obálkách pak byly rozesílány na různé adresy a dostaly se tak do skutečného poštovního oběhu. Cena takové obálky s touto padělanou známkou, která skutečně prošla poštou, se dnes pohybuje v tisících eur.

Do padělání německých známek se v létě 1944 zapojili i Američané. Šlo již jen o nekomplikovanou propagandu. Americká polní tiskárna v Římě vytiskla padělky nejznámější série německých známek s Hitlerem, kde byl Hitler zobrazen jako kostlivec a jméno státu změněno na FUTSCHES REICH. Známky pak byly rozhazovány nad německými liniemi.


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.