Ludwig Engel

Autor: Glynwed | Datum: 22. 12. 2006

Ludwig Engel se narodil 16. března 1906 v Bystřanech u Teplic, později se přestěhoval do obce Kuřivody u Mimoně. Zde pracoval jako zedník pro různé stavební firmy a zde si také postavil dům (č.p. 216). Od 1. října 1927 do 29. března 1929 si odbyl prezenční službu v Československé armádě u 32. pěšího pluku, kde 16. března 1928 získal hodnost svobodník. 19. října 1929 se Ludwig Engel oženil s Blaženou Bulířovou (*22. 4. 1904), svatební obřad proběhl v kostele sv. Linharta v Hlavicích. Do roku 1938 se jim narodily 3 děti: Olga (*30. 5. 1930), Ludvík (*25. 3. 1934) a Libuše (*7. 3. 1937).


Ludwig Engel na portrétní fotografii z předválečných let.

Během mobilizace v září 1938 nastoupil Ludwig Engel jako jeden z pouhých dvou (!) mužů z celých Kuřivod do československé armády. V archivech se bohužel k této epizodě nedochovaly žádné doklady, a tak jediným němým svědkem těchto událostí je pohlednice datovaná 27. září a odeslaná z Nové Paky 3. října 1938, ve které se zmiňuje, že pochodují do Turnova.

Po okupaci pohraničí Československa v říjnu 1938 připadly Kuřivody Německu a obec byla přejmenována na Hühnerwasser. V roce 1939 se manželům Engelovým narodil další syn – Karel (*17. 6. 1939). V dubnu 1940 byl Ludwig Engel jako záložník (v hodnosti Gefreiter) povolán k 2. rotě / 364. Landesschützen Bataillon v Halle an der Saar, který byl součástí Divisionstab z.b.V. 404 (Drážďany). 10. května 1940 zahájila německá armáda útok na Lucembursko, Belgii a Nizozemí. Ludwig Engel je již 11. května přeložen k 2. rotě / 386. Landesschützen Bataillon v Eilenburgu - tato nově zformovaná jednotka je speciálně určena pro okupační úkoly na již obsazených územích (hlavně hlídková služba důležitých objektů či hlídání zajatců) a postupuje až v druhém sledu za bojovými jednotkami. Prapor operuje od května do začátku července 1940 na území Belgie a Francie, o čemž svědčí i tento pohled odeslaný 6. června 1940 z belgického města Verviers. 


Na rub této pohlednice napsal Ludwig Engel lakonickou větu: "Tady jsem koupil čokoládu."

Od července do října 1940 pak prapor plní okupační úkoly v Belgii (mimo jiné na pobřeží kanálu La Manche v prostoru Oostende). 14. října 1940 je Ludwig Engel převelen ke 4. Landesschützen Ersatz Bataillon v Glauchau (severně od Zwickau) a již 18. října 1940 je demobilizován a propuštěn do civilu - stále je však veden jako záložník I. kategorie a podléhá Armádnímu odvodnímu úřadu v České Lípě (Wehrmeldeamt Böhmisch Leipa).

Vzhledem k těžkým ztrátám německých vojsk na východní frontě během roku 1941 bylo třeba doplnit prořídlé jednotky v Rusku. Ludwig Engel tak byl 6. října 1941 znovu povolán do Wehrmachtu, konkrétně k 3. rotě / 14. Landesschützen Ersatz Bataillon ve Freibergu, a již 4. listopadu 1941 byl přidělen k pochodovému praporu I/20 (Marschbataillon I/20).  Tento prapor byl z Drážďan v polovině listopadu vypraven po železnici na východní frontu do prostoru jižně od Il´menského jezera, kde 16. Armee / Heeresgruppe "Nord" od září do prosince 1941 sváděla boje s jednotkami sovětského Severozápadního frontu.

Prapor dorazil na frontu na konci listopadu a 29. listopadu 1941 byl Ludwig Engel zařazen jako střelec z kulometu k 6. rotě / II. Bataillon / 368. Infanterie Regiment / 281. Sicherungs Division. Tato divize, vyzbrojená převážně ukořistěnými českými, belgickými a francouzskými zbraněmi, byla primárně určena k ochraně týlu 16. Armee v prostoru Pskov - Staraja Russa - Nevel, což v praxi obnášelo hlavně ochranu železničních tratí a silnic a boje s partyzány, jejichž aktivita byla v této oblasti vysoká. Kvůli složité situaci na frontě však byla část divize už v září 1941 nasazena do bojů na řece Lovať severně od města Cholm. Stejná situace nastala také v polovině listopadu 1941, kdy byla část divize přesunuta na frontu v okolí města Lyčkovo, kde kryla levé křídlo 30. Infanterie Division / X. Armee Korps / 16. Armee. Ke které části 281. Sicherungs Division byla 6. rota / 368. Inf. Rgt. přidělena – zda k té v zápolí či k té na frontě - bohužel nevíme. Ale z dochovaného dopisu z prosince 1941 můžeme usuzovat, že byla nasazena na frontě:

V prvních lednových dnech roku 1942, kdy se teploty v této oblasti pohybovaly v rozmezí -40°C až -50°C, zahájily jednotky sovětského Severozápadního frontu útok na pozice 16. Armee jižně od Iľmenského jezera. 7. ledna zahájila útok sovětská 11. armáda, během prvního dne prolomila obranu X. Armee Korps a zahájila boje o město Staraja Russa. Cca 120 km jižněji zahájily 9. ledna útok také jednotky sovětské 3. úderné a 34. armády, které prolomily obranu II. Armee Korps a postupovaly do týlu německé obrany. Cílem těchto sovětských armád bylo spojit se v oblasti západně od Demjanska a ve vzniklé kapse obklíčit německé jednotky X. a II. Armee Korps / 16. Armee. Proti sovětským jednotkám byly v těchto dnech vrženy všechny dostupné německé rezervy, mezi nimi také jednotky 281. Sicherungs Division. 6. rota / 368. Inf. Rgt. byla zařazena ke skupině bojující jižně od Staroj Russy proti jednotkám sovětské 180., 182. a 188. střelecké divize / 11. armády a v polovině ledna se jí spolu s částmi 30. Infanterie Division podařilo zastavit sovětský postup u obce Šagovo na linii železnice Staraja Russa – Valdaj. 22. ledna 1942 odeslal Ludwig Engel svůj poslední dopis domů:

Sovětské velení se však svého záměru obklíčit německé jednotky v prostoru Demjanska nevzdávalo. Na konci ledna byl na frontu přisunut sovětský 1. gardový střelecký sbor, který 29. ledna zahájil útok na německé pozice jižně od Staroj Russy. V těchto bojích Gefreiter Ludwig Engel 30. ledna 1942 u obce Syčevo padl. Bylo mu 35 let a doma zanechal 4 děti ve věku 11 (Olga), 7 (Ludvík), 4 (Libuše) a 2 (Karel) roky. 20. července 1942 mu byla posmrtně udělena Medaile za zimní boje na východě 1941/42 (Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42).

Jeho manželka si s odstupem 3/4 roku pořídila k tomuto období zápisky, které si po cca 60-ti letech dovolím citovat:

Fotografie a dopisy poskytl ze soukromé sbírky pan Ludvík Engel.


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.