Komentáře k: němečtí zajatci

Zpět na: němečtí zajatci
 • Cože?

  ja taky 4. 10. 2005 12:29
  No tak to se podívejme na němečky. Plný žaludky. To mi neříkejte, že jsou to zajatci z Ruska. To si teda nedokážu představit rusa, kterej se s němcem za války dělí o chleba. Pokud jsem někdy viděl foto s německym zajatcem v Rusku, tak akorát s kemrem na hlavě a pažbou na tváři. A DOŘE JIM TAK.
  • Re: Cože?

   dušan 19. 12. 2005 22:19
   No neviem.Pred 3 mesiacmi som pozeral na Discoveri rozhovor s preživšími vojakmi zajatie po Stalingrade.Najviac ich zahynulo za pochodu.(sanitky a auta nemali rusy ani pre seba). Spomínali ako sa stráže delili snimy o chleba.(viac nemali lebo Stalina nezaujímali tak zajatci ako svojí vojaci) V lazarete lebo väčšina mala týfus,hnačky atd.sa starala jednoruká hl. lekárka židovka.Zabili jej rodičov a nechápali jej starostlivosť.(aj zdravotný personál) Jednému zných zachránila život.Doteraz to nechápal.Bol som prekvapení ich vyjadreniu na východnú frontu.A tu väčšinov diskusie:azíjké šelmy,červené zrúdy,hrdosť bojovať
   s SS proti rusom atd.Takže klamali
   nemecký starci? Alebo tam boli terajší odborníci. Ahoj
  • Re: Cože?

   Marv 24. 11. 2005 21:19
   Frontoví vojáci mezi sebou nenávist necítili, naopak růsové(samozřejmě pěchota,ne důstojníci a už vůbec ne komisaři)cítili k němcům z werhmachtu(SSáky naštěstí rovnou stříleli) spíše úctu a soucit za to v jakých podmínkách byli schopni bojovat. Stejně jako němci k sibiřanům kteří bránili Krasnyj Okťabr.
  • Re: Cože?

   Kokush 7. 10. 2005 10:52
   Môj dedo nebol fašista a musel isť na frontu. Prežil gulagy a vrátil sa domov a pokiaľ žil, vyrozprával mi mnoho príbehov z fronty. Bol zajatý pri stalingrade a rozprával mi aj príbeh, keď rusovi zachránil život a ten následne v zajatí zachránil život ako dozorca aj jemu. Nieje nemec ako nemec!
   • Re: Cože?

    winn 12. 5. 2012 14:02
    Tvůj dedo nebyl možná fašista, ale nezapomeň, že Slovensko bylo spolu s Německem první zemí, která v Evropě zahájila druhou světovou válku: německo-slovenským útokem na Polsko v září 1939. Kdyby se Slováci v roce 1945 narychlo a účelově nespopjili s Moravany a Čechy ve společném státě, byly by důsledky mírových konferencí v roce 1947 pro Slovensko fatální. Jak velká území by muselo odevzdat Polsku (které bylo - znovu opakuji - Slovenskem v roce 1939 napadeno, stálo ho to mimochodem v konečném důsledku 6 milionů životů a zničenou Varšavu) a taky Ukrajině, nemluvě o nejistém osudu severomaďarských území-žup (Komárno, Košice...) a už vidím Slováky, jak platí reparace židovským organizacím a Izraeli za nakradený majetek. Zatímco v Čechách a na Moravě byla arizace germanizací majetku (i když čeští fašisté po židovském majetku bažili také, Němci jim ovšem nedovolili nic), tak na Slovensku byla arizace slovakizací - film Obchod na korze jsme jistě viděli všichni. A na závěr: nepoužívej pro zajatecké tábory slovo GULAG - do gulagů byli zavíráni nevinní občané Sovětského svazu postižení Stalinovým bezprávím, zatímco ve vojenských zajateckých táborech se ocitali Němečtí a také slovenští vojáci, kteří se na okupovaném zemí SSSR podíleli na zvěrstvech proti civilnímu obyvatelstvu.
    • Re: Cože?

     M.Ď. 7. 11. 2012 14:56
     Pozrime sa na českého mentora, ako nám oni po roku 1945 pomohli. Vo vojne s Poľskom sme zabrali len územia, ktoré nám boli zhabané po roku 1920 a 1938 a na týchto územiach sme budovali infraštruktúru, takže každý s tamojších Goralov nám je za to vďačný.Povojnová ČSR mala z víťazov najväčšie územné straty - Podkarpatskú Rus, ktorá nikdy nebola súčasťou cárskej ríše. Podarené víťazstvo toho slobodomurárskeho impotenta Beneša. V rámci povojnových hraníc ZSSR trval na tom, že maďarské hranice musia byť ako v 31.12.1937 a obdobne by požadoval juh hraníc povojnového Poľska. Jediné, čo by sme nezískali, keďže by sme boli porazený štát, by boli Rusovce. Židia po vojne nemali také silné postavenie (bez Benešových zbraní z roku 1947 by nevydržal ich vznikajúci štát ani prvý konflikt s Arabmi). Akosi takticky mlčíš o 7 tonách slovenského zlata, o nižších vojnových škodách Slovenska oproti západu ČSR, ako aj o výsledku volieb v roku 1946. Radšej by som po vojne bol v porazenom samostatnom Slovensku, a zo dňa na deň by som budoval budúcnosť podobnej rakúskym susedom, ako by sa moja krajina opäť stala českou kolóniou a Stalinovou guberniou. Keď bol Tiso zavraždený (viď predpojaté zloženie poroty vrátane predsedu súdu) celé Slovensko plakalo a modlilo sa v kostoloch, evanjelický kat mu odmietol vyraziť stolec spod nôh a na Morave boli celé divízie ozbrojencov pripravené vtrhnúť na Slovensko likvidovať "neoľudácke nepokoje".
     • Re: Cože?

      Tom 10. 11. 2012 11:26
      Pokud by samostatné Slovensko zůstalo na straně poražených, pak je celkem jisté, že sovětská okupační správa by se postarala o to, že by se Slovensko stalo součástí SSSR - tak zhruba na těch 45 let. To je nejpravděpodobnější vývoj - o samostatnosti s Rudou armádou na poraženém okupovaném Slovensku po roce 1945 nemůže dost dobře uvažovat ani ten největší slovenský optimista? Nebo snad ano?
      • Re: Cože?

       M.Ď. 12. 11. 2012 07:41
       Sovietsku okupáciu prežili menšie pobaltské národy, prežili by sme ju aj my. Vydržali sme vyše 150 rokov protitureckých bojov, vydržali by sme aj 45 rokov.
       • Re: Cože?

        Tom 15. 11. 2012 08:39
        Můžu to teda chápat tak, že sám bys vyměnil roky 1945-1991 v Československu za to, aby Slovensko bylo součástí SSSR?
        To musíš Čechy hodně nesnášet.
        • Re: Cože?

         M.Ď. 16. 11. 2012 09:15
         A čo mám milovať na období 1945-1992? To, že sme sa zo samostatnej vyspelej ekonomiky zmenili na krajinu priemyselnej prvovýroby, tak náročnej na suroviny a energiu a tak chudobnej na pridanú hodnotu. Tak ako ste v medzivojnovom období odbúrali zo Slovenska priemysel a spôsobili väčšie vysťahovalectvo ako predtým ktorékoľvek 20 ročné uhorské obdobie, tak ste po roku 1945 dožičili Slovákom iba priemyselný aušus. Slovenský štát mal iba nepravý lístkový systém spotrebných knižiek, keď prišla Benešova čvarga, ešte aj zabíjačkový mäsiari mali príkaz pri zabíjačke stiahnuť z chrbtovej slaniny kožu na výrobu baťoviek a tak najkrajšiu slaninu z brava znehodnotili. Ale nemyslím si, že by Stalin silou mocou chcel Slovensko pripojiť k ZSSR. ZSSR Slovenský štát uznalo, a aj keď sme ho napadli, prijal dokonca delegáciu tzv. SNR dovezenej na Čatlošovom vojenskom lietadle. Ten váš zbabelý Beneš sa vtedy zmohol na jedinú diplomatickú nótu v svojom živote. Slovensko nikdy nebolo v geopolitickom záujme cárskeho Ruska (Podkarpatská Rus bola pripojená z jazykovoetnických dôvodov, čo nie je prípad Slovákov), sme kopcovitá krajina s tradíciou latinského kresťanstva a prioritný Stalinov záujem v strednej Európe bolo Poľsko.
         • Re: Cože?

          malvado 1. 2. 2013 21:19
          Kdy že mělo Slovensko samostatnou vyspělou ekonomiku? Kde jsou zbytky těch obrovských průmyslových kolosů z doby před českou okupací? Nebýt Husáka, který hrnul do svojí domoviny horem dolem, tak ani nebylo v 92tém co dělit. Kvůli nacionalistům jako jste vy jsem rád, že teď jedeme každý za svoje.
          • Re: Cože?

           M.Ď. 12. 8. 2013 14:41
           A ešte k "jedeme každý za svoje". V programe Colnica/celnice deti najväčších slovenských federalistov z roku 1992 konštatujú, že Československo bola iba dočasná svadba z rozumu. Ich rodičia v roku 1992 vytvárali dojem, že ekonomicky nevydržíme ani rok, potom sa im nehnusilo tu ani žiť ani vládnuť - viď financmajster Mikloš. Okrem zakomplexovaného sionistu Fedora Gála nemáte tam u vás žiadneho politického emigranta. Ak nariekate, že naši ľudia u vás vašim berú robotu, tak pripomínam, že v roku 1945 žiadny Slovák sa neunúval pracovať na vašich územiach.
          • Re: Cože?

           M.Ď. 12. 8. 2013 14:15
           Českí partizáni na Slovensku sami konštatovali bezproblémovú situáciu v zásobovaní na Slovensku, ktorá sa nedala porovnať s akoukoľvek susediacou krajinou. Švajčiari nám ďakovali za prežitie, pretože bez slovenských potravín, hlavne cukru by skapali hladom. Husák bol najväčší zradca, ktorý samostatného života schopný slovenský národ uvalil opäť do českého koloniálneho područia (údajne mal tiež český pôvod). Len v mojom rodisku - Banskej Štiavnici sa za Slovakštátu realizoval rozsiahli otvárkový program baní (údajne v medzivojnovom období nerentabilných) zriadila sa sudárenská spoločnosť, spravil sa prvý výkop povojnovej "Trate mládeže" postavila sa budova pošty, vykonali sa prípravy na spustenie výroby polaroidových filmov, ... . Moje mesto po zániku Slovakštátu už len chradlo, či bol taký režim, lebo onaký. Mimochodom, prečo ste nás po vojne tak nástojčivo habali k sebe aj nástupníckymi právami Slovakštátu?
    • Re: Cože?

     dodozv 14. 5. 2012 14:10
     Ako sorry, ale väčšie blbosti som tu ešte nečítal. Ty si ako z kade došiel k týmto vývodom, či skôr výplodom? Aké severomaďarské župy? Čo že? Tak Slovensko môže za Poľsko? A účelovo sa v 1945 spojilo s Čehmi? Že ti takúto otrasnú , ani nechcem povedať čo vôbec uvernili. Add 1. Keby si mal aspoň trochu dejepisných znalostí, tak by si vedel, že neexistovali severomaďarske župy, ale hornouhorské. Aj to len preto, že Maďari odmietali uznať iné národy vrámci Uhorska. Ale veď napríklad Turci, keď dobili Budín a tiahli na Horné Uhorsko hovorili o Tót Vijálete(doslova Slovenská zem), ešte staršie je napríklad "Privilegium pro Slavis" a ešte staršie uznanie osobitosti Slovenska ako údelného kniežactva v práve sa formujúcom Uhorsku. To čo tu táraš o severomaďarských župách nemá podklad dokonca ani v Maďarčine. Nehovoriac o tom, ako hrubo napádaš Slovensko. Add2.Ak nesie za 6 000 000 Poliakov zodpovednosť Slovensko, tak rovnako za to nesie aj Česko. Vo vláde predmníchovskej ČSR sedeli jednoznačne hlavne Česi a Vy ste viedli tak diplomaciu, ako ste kapitulovali. A ak Slovensko a Česko, tak nie oveľa, oveľa viac aj GB, Francúzsko, Nemecko, Taliansko....? A len tak na okraj Poľsko si nevymohlo z Mníchova len Tešínsko, ale aj obce na územý Oravy, Spiša. Vtedy bola ťažká doba. Hovorí ti vôbec niečo pojem "Viedenská arbitráž", hm? Nie ja nejdem ospravedlňovať Slovensko za to, že sa zapojilo do vojny ako pr´vy spojenec Nemecka a ako národnú hanbu pokladám "Židovský kódex", ale tebe nejde o historické fakty, ty len chceš napádať. Ak by som mal pokračovať v tvojom duchu, tak ste pre Nemecko vyrábali zbrane do roztrhania tela. Koľko ľudí bolo zabitých zbraňami vyrobenými v českých zbrojovkách? Aký silný bol odboj v nich? Až na notoricky opakovaný príklad bômb na Maltu. Páči sa ti vlastná "medicína"?
     Add3. Účelové spojenie s Čechmi v 1945. Tak toto sú už celkom bludy. Čo to má byť za nezmysel?! O osude Slovenska bolo rozhodnuté oveľa skôr, dokonca to neovplyvnilo ani SNP(aj keď sa s tým časť slovenských historikov rada oháňa). Hovorí ti niečo "Vianočná dohoda"? Keď uverejnili teba, som zvedavý, či uverejnia aj mňa.
   • Re: Cože?

    Jax 2. 7. 2007 12:02
    To snad ne, zajímavá náhoda!!! :oD
   • Re: Cože?

    ja taky 18. 10. 2005 12:10
    Možná máš pravdu, jsme přece lidi. Válka je šílenství a bezdůvodné vyvražďování lidí. Nevim k čemu ta válka vlastně byla a co se pro němce zlepšilo, ale když už byla, tak se válčilo a lidé začali cítit nenávist vůči jiným národům.
 • Hygiena

  porta 12. 9. 2005 11:34
  Ti "zajatci" jsou příliš čistí,oholení,nemají potrhané,zašpiněné uniformy,zkrátka to všechno svítí novotou!To nebude Stalingrad.Tu menáž bych ještě skousnul,ale že by je rusové napřed odvezli do lázní,k holiči,krejčímu a obuvníkovi-to teda fakt ne!
  • Re: Hygiena

   Milosh 25. 10. 2006 11:09
   Taky mi příjdou až moc upravení. Focením zbídačelých zajatců by si rusové nepomohli, spíš shazovali podobné fotky jako letáky Němcům-vzdejte se, vidíte, že v našem zajetí to není tak hrozné...
   • Re: Hygiena

    Dalimil 16. 11. 2006 16:44
    A fotografie ze zajateckých táborů Wermachtu,kde byli doslova zavražděny miliony ruských zajatců jsi viděl
    • Re: Hygiena

     porta 28. 11. 2006 12:37
     Neviděl,řekni kde?
  • Re: Hygiena

   Honza 23. 10. 2005 11:40
   To jste nikdy neslyšeli o propagandě? Fotečky pro červený kříž a západní spojence... (něco jako německý "dokument" o Terezíně). Možná to vůbec nejsou Němci, ale enkávedisti navlečení do něm. uniforem.
 • Stalingrad nebo jiný .........

  Jiří 17. 11. 2004 09:46
  Jen kde vzali ty bochníky chleba vždyt před kapitulací ve Stalingradu už němci neměli nic k jídlu a doslova hladověli. A rusové jim je určitě nedali. Není to fotka z pozdějšího průběhu války na východní frontě např.zajatí vojáci ze skupiny armád sever zima 1944.
  • Re: Stalingrad nebo jiný .........

   wolwe 12. 12. 2004 02:34
   Rusové měli pro zajatce připraveny potravinové, ale i jiné materiální zásoby. Byla to součást ukončení obléhání Stalingradu - hladový osel jde za mrkví na klacku kam chceš... Němci měli na vybranou - zmrznout hladoví, nebo odejít sytí do zajetí. Propaganda je hold propaganda a osvědčila se na obou stranách fronty v nejedné válce i mimo ni.
Zpět na: němečtí zajatci
 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.