Komentáře k: Potopení bitevní lodi Tirpitz - Bomber Command 1944, II. část

Zpět na: Potopení bitevní lodi Tirpitz - Bomber Command 1944, II. část
  • Re: Lancaster JO-Y

    Algernon 31. 3. 2006 22:37
    Pokud pominu ten detail, že individuální označení stroje písmenem „Y“ bych nenazval označením číselným, tak mohu jen konstatovat, že 1.) onoho výše zmíněného náletu se od 463. sqdn. účastní stroj s/n PD329; a za 2.) že tento stroj nesl označení 463. sqdn. „JO“, spolu s individuálním rozlišením písmenem „Y“. Na tomto se shodují takové autority, jako je Bruce Robertson, Harry Holmes či Francis Kenneth Mason.

    Tj. došel-li autor oné rekonstrukce kamufláže k tomu, že „Lanc“ 463. sqdn. nesl při tomto náletu označení „JO-P“, můžeme se směle domnívat, že se s největší pravděpodobností mýlí.
Zobrazit všechny komentáře k: Potopení bitevní lodi Tirpitz - Bomber Command 1944, II. část