Komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938

Zpět na: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938
  • Re: cs-polske vztahy 1919- 1938

    kuba 20. 2. 2006 11:07
    Linia kolejowa z Ostrawy do Koszyc, przebiegająca przez sporne terytorium Zaolzia, była jedną z 2 najważniejszych (obok linii Brno-Bratysława) arterii komunikacyjnych łączących ziemie czeskie i słowackie. W 1919 kiedy Węgierska republika Rad usiłowała zatrzymać przy sobie ziemie słowackie posiadanie tej linii i możliwość jej strategicznego wykorzystania decydowała wręcz o być albo nie być państwa czechosłowackiego.
    Wydaje mi się, że nasz kraj co prawda nie miał nic przeciwko niepodległości Czech, ale do idei wspólnego państwa Czechów, Słowaków i Zakarpackich Ukraińców był ustosunkowany dość nieprzychylnie, jeśli nie wrogo. Polska chciała mieć przecież wspólną granicę z Węgrami(zresztą gdy w marcu 1939 wojska węgierskie wtargnęły do Rusi Zakarpackiej, na nowej, polsko-węgierskiej granicy doszło do przyjacielskiego powitania się żołnierzy obu państw). Polska liczyła też w 1918-1919, że w większości katolicki naród słowacki opowie się za związkiem z Polską, a nie z Czechami (koncepcję taką popierali jednak tylko niektórzy sł. politycy np. Sidor). Nasza propaganda wykorzystywała wtedy między innymi obalenie słupa maryjnego w Pradze jako dowód bezbożności Czechów.
    Pozdrawiam
Zobrazit všechny komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938