Komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů

Zpět na: Nástin typologie koncentračních táborů
  • Re: Lety a Terezín

    LUDKA ZDENĚK 20. 2. 2006 08:50
    Jak již bylo dříve popsáno, město Terezín se dělilo na dvě části a to na ghetto a na Malou pevnost. Ghetto Terezín se začalo budovat 24.11.1941 kdy bylo do bývalých Sudetských kasáren přivezeno 342 židovských vězňů tzv.komando výstavby (Aufbaukommando I.) S úkolem zřídit ubytovací prostory pro ostatní vězně většinou židovského původu. První transport přijel do ghetta 4.prosince 1941 asi 1 000 osob. Na základě rozkazu R.Heydricha z 16.února 1942 bylo z Terezína vystěhováno k 30.červnu 1942 všechno původní české obyvatelstvo 3142 osob. Od 9.ledna 1942 odjíždí z Terezína první transport do Rigy, jinak až na vyjímky směřovali transporty do koncentračního tábora Osvětim II - Birkenau ( Březinka ) kde byla většina příchozích zavražděná v plynových komorách.Poslední transport odjel 28.října 1944.Úřední název tohoto ghetta zněl "GHETTO THERESIENSTADT" do léta roku 1943,potom zněl oficiální název "JÜDISCHES SIEDLUNGSGEBIET" Židovské sídliště .Nacistická propaganda Terezín vydávala za město které Hitler daroval židům.

    TEREZÍN - Malá pevnost
    Založen asi 10.červnu 1941 jako policejní vězení pražské řídící ústředny gestapa.Úřední název GEHEIME STAATSPOLIZEI - STAATSPOLIZEILEITSTELLE PRAG - POLIZEIGEFÄNGIS THERESIENSTADT vězňové byli používány na práci v zemědělství,na nádraží v Ústí nad Labem před odvezením do jiných táborů. Popraveno zde bylo asi 250 až 3oo osob, prošlo tímto táborem asi 32 000 osob.Poslední velká poprava se konala z příkazu K.H.Franka 2.května 1945 kdy bylo popraveno 51 osob.Terezín byl osvobozen 8.května 1945 ale kontrolu na d ním převzala Rudá armáda až 10.května 1945 když se vracela z osvobozené Prahy.
Zobrazit všechny komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů