Komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938

Zpět na: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938
  • rusko-polská válka 1919-1920

    Ondra 15. 1. 2006 12:32
    Výňatek z knihy "Velká encyklopedie válek":
    Když se německé vojsko stahovalo podle podmínek příměří z r. 1918 z Polska, postupovaly sovětské bolševické jednotky na západ přes polské území a v únoru 1919 dosáhly řeky Bug. Polské vojsko v čele s generálem Pilsudskim zatlačilo Sověty zpět k řece Berezině a na Ukrajinu. Nejvyšší rada Dohody schválila dočasnou polskou hranici s Ruskem, 28. ledna 1920 však sovětští představitelé začali požadovat jinou, podél momentální válečné fronty, která ležela dále na západ. Pilsudski doufal v obnovení polské hranice z r. 1772 a získání Ukrajiny. Pilsudského vojsko se spojilo s antisovětskými Ukrajinci vedenými Simonem Petljurou, vypravilo se na pochod ke Kyjevu a ve dnech 25. dubna - 7. května 1920 jej dobylo. Sovětský protiútok vyhnal Poláky od Kyjeva a Vilna, kde jednotky Michaila Tuchačevského obrátily Poláky na útěk. V polovině srpna 1920 se sovětská armáda ocitla v blízkosti Varšavy, kde se jim Poláci, nyní za pomoci Francouzů vedených generálem Maximem Weygandem, postavili na odpor a desetidenním boji je odrazii. Polská armáda pak pokračovala v ofenzívě a porazila Tuchačevského jednotky v září 1920 v boji nedaleko řeky Němenu. 12. řijna 1920 přistoupily obě strany na příměří i předběžnou smlouvu v Rize, která se stala definitivní 18. března 1921. Sověti uznali polské územní nároky na východě.
Zobrazit všechny komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938