Komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938

Zpět na: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938
 • Re: cs-polske vztahy 1919- 1938

  Dzin 10. 1. 2006 11:53
  Listopadu 1918 žádná bolševická vojska proti Polsku nepochodovala. První konflikt Polska vznikl mezi Poláky a Ukrajinci (resp. ještě předtím mezi Poláky a sionisty) kteří chtěli samostatnost a Polsko jim jí samozřejmě nechtělo dát.
  31.10.1918 se Ukrajinci rozhodli převzít moc ve Východním Haliči. To začali realizovat brzy ráno 1.11.1918. Centrum ukrajinského národního hnutí bylo ve Lvově a zabíralo oblast od Sanu po Zbruč. Pláci reagovali útokem a obsadili větší část území. Následně se do bojů zapojil zbytek Ukrajinců a boje se opět rozhořely. Jestli myslíš toto, tak se nejedná o bolševiky, ale o Ukrajince.
  Poláci se později pokusili ovládnou celou oblast kolem Vilna (polsko-litevská tradice), čímž ukazují, že právo národního sebeurčení se jejich tehdejším vůdcům hodilo jen někdy a historickou tradici také upřednostňují (na sporném území z celého obyvatelstva bylo jen asi 15 procent Poláků). Takhle by jsme pomalu mohli pokračovat a zatím stále nemáme otevřenou válku mezi sovětským Ruskem a Polskem. Polsko bojuje z místními hnutími.
  Rudá armáda po anulování brestské smlouvy a následně i mírových smluv s ústředními mocnostmi zahájí sice postup a obsazuje území patřící do té doby Rusku a na Ukrajině se rozhoří boje každého s každým.
  Postupem času jsou poraženi bělogvardějci (Děnikin) a Ukrajinci oslabeni a zůstávají zde jen Poláci a Rudá armáda.
  Postupem času se ale Poláci rozhodnou situaci na Ukrajině, která je z části ovládána bolševiky, z části Ukrajinci a z části Polskem řešit razantněji. 17.4.1920 je vydán rozkaz k ofenzívě na Kyjev a 25.4. je zahájen útok. Tím defakto začíná opravdový konflikt mezi sovětským Ruskem a Polskem.
Zobrazit všechny komentáře k: Armádní generál Ludvík Krejčí o situaci v září 1938