Komentáře k: Alexander Buchta

Zpět na: Alexander Buchta
  • Re: Co byli jednoty RAD?

    Glynwed 3. 1. 2006 09:29
    Jednalo se vlastně o pracovní oddíly založené roku tuším 1935. Nastupovala sem povinně všechna mládež od 18-ti let. Tyto jednotky sice pomáhaly při žních a při zemních pracech (budování silnic, letišť, opevnění a pod.), ale jinak byly organizovány jako vojenská jednotka, probíhal zde regulérní vojenský výcvik (i když beze zbraní) a ideologická osvěta. RAD museli projít také ti, kteří se do armády přihlásili dobrovolně (nebyli povoláni na základě mobilizace).
Zobrazit všechny komentáře k: Alexander Buchta