Komentáře k: Horká balkánská půda X.

Zpět na: Horká balkánská půda X.
  • Re: TITO

    hraničář 30. 6. 2005 23:43
    Asi se Stefane všichni shodneme, že téma Jugoslávie je "nepostižitelné". Jedním z důležitých faktorů je už sama skutečnost, že přímo bývalou Jugoslávií nejen prochází hranice Západní a Východní Evropy, ale její součástí je i muslimská nepotopitelná letadlová loď v podobě Bosny/Hercegoviny a poislámštěného Kosova, ačkoliv to bylo, je a bude historicky neoddiskutovatelnou součástí Srbska. Já nechci brečet, ale jsem jednoznačně přesvědčen, že na rozdíl od Titovo touhy po moci, halené do roucha komunistické demagogie o sociálně spravedlivém státu, Draža Mihailovič bojoval jako voják dle svého přesvědčení bez ohledu na politické pletichaření západních či východní velmoci za plné obnovení královské Jugoslávie v původních hranicích s legitimním potrestáním všech zejména ustašovských a muslimských zrádců. Je jasné, že v nových podmínkách by došlo i k úpravě předválečných poměrů, zejména zkonstitučněním a liberalizací monarchie a při předpokládané americké hospodářské a politické pomoci k jejímu značnému ekonomickému růstu. Demokratický vývoj s rostoucí sociální úrovní se mohl stát skutečnou alternativou k separatismu paradoxně živenému právě komunistickou despocií a osobou Tita zvlášť. To jsou však ona kdyby, která v historii neplatí. Vznik takových kuriozních ministátečků, z hlediska historické kontinui dle mého názoru velice problematických, ať už se jedná o Slovinsko,BaH nebo Makedonii, navíc se značnými, prokazatelně diskriminovanými, ne-li vyhlazovanými srbskými menšinami, je krokem zpět a nahrál všem Paveličovým a Hodžovým pohrobkům.
Zobrazit všechny komentáře k: Horká balkánská půda X.