Komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů

Zpět na: Nástin typologie koncentračních táborů
 • Lety a Terezín

  qwerty 22. 5. 2005 21:47
  Zajímavé je, že lidé, kteří odmítají Lety označit za "koncentrační tábor" zároveň tento termín používají pro Terezín, což přitom bylo jen ghetto.
  • Re: Lety a Terezín

   Solda 31. 8. 2016 21:52
   Lety nebyly žádným koncentrákem a už vůbec se na jejich místě nepostavil prasečák, jak se s oblibou po revoluci tvrdí.
   Byly internačním táborem pro osoby práce se štítící a pro osoby dopouštějící se kriminální činnosti a to speciálně romského původu. Tedy jinak řečeno, slušnej cikán se tam nedostal, pouze ten problémovej. Bílí kriminálníci končili v kriminálech taky, ale jinde.
   Prasečák stojí asi půl kilometru vedle, tedy ne na místě internačního tábora, s kterým nemá nic společného.
   A za poslední - o samotný památník Romové téměř nejeví zájem a obec Lety ho musí udržovat na vlastní náklady, aby se zastánci romských práv mohli kde ukazovat před kamerami. Drtivá většina "bouračů" prasečáku tam totiž nikdy nebyla a o celé věci nemá ani "ánung". Je to ostatně pro ně jednodušší, protože čím míň se o věci ví, tím líp se o ní mluví. Navíc tu jde o peníze.

   Nic to ovšem nemění na tom, že životní podmínky v táboře byly hrozné. Asi tak jako dnes v jakékoliv romské osadě někde na Slovensku.
   • Re: Lety a Terezín

    jkl 5. 9. 2016 12:58
    To co píšete: "Lety byly internačním táborem pro osoby práce se štítící a pro osoby dopouštějící se kriminální činnosti a to speciálně romského původu." - to vůbec není pravda.

    Lety byly do března 1942 kárný pracovní tábor, ve kterém Cikáni tvořili pouze zhruba 10 procent vězňů, 90 procent vězňů tvořili "bílí".

    Dále co píšete: "Tedy jinak řečeno, slušnej cikán se tam nedostal, pouze ten problémovej." - to opět není vůbec pravda.

    Poté co se Lety v létě 1942 staly cikánským táborem byly do nich "koncentrovány" celé cikánské rodiny na základě provedeného soupisu Cikánů, žádná "problémovost" nehrála žádnou roli, pouze původ.

    Dále píšete: "Drtivá většina "bouračů" prasečáku tam totiž nikdy nebyla a o celé věci nemá ani "ánung""

    S tím souhlasím, přesně to platí na váš neinformovaný komentář.
   • Re: Lety a Terezín

    Honza M. 1. 9. 2016 00:48
    Nemáte pravdu.

    Do tzv. kárného pracovního tábora (což byly i Lety předtím, než tam internovali cikány) se mohl dostat člověk i za to, že odmítl práci přesčas nebo odmítl pracovní nasazení v Reichu. To je hodně široká definice "práce-se-štítící osoby".

    V roce 1942 se Lety staly přestupním táborem pro cikány, podobně, jako byl Terezín pro židy. Posílaly se tam celé rodiny, takže není pravda, že "slušnej cikán se tam nedostal".

    Porovnání leteckých fotografií z roku 1952 a současných jasně ukazuje, že areál tábora byl těsně vedle budov současné velkovýkrmny; jíhovýchodní cíp tábora se překrývá se severozápadním okrajem velkovýkrmny. Přičemž vlastní pozemek, kde stával tábor, patří rovněž majiteli vepřína.
  • Re: Lety a Terezín

   Radek 27. 8. 2006 20:42
   Je nutné rozlišovat pojmy-věznice, ghetto, pracovní tábor, koncentrační tábor, vyhlazovací tábor.
   V případě Terezína je opravdu nutné slovíčkaření. Avšak v případě Letů u Písku šlo jednoznačně o tábor pracovní. Byli zde do roku 1944 internováni cikáni, jakožto dle nacistů rasa určená k vyhlazení. Ovšem šlo zde o jistý experiment. Podle nacistických tabulek byli cikáni ,,rasou s vrozeným štítěním k fyzické práci". V Letech se mělo toto ,,ověřit" praocvním nasazením cikánský mužů, žen i dětí. A tak zde během věznění zemřelo fyzickým vyčerpáním několk cikánů. Těsně před uzavřením tábora zde vypukla tyfová epidemie, která ,,ušetřila" Němcům práci, tábor byl nacisty opuštěn.
   • Re: Lety a Terezín

    Jindra 16. 7. 2007 00:37
    Ano, skutečně je potřeba s Vámi uvedenými termíny zacházet s rozvahou: Tábor v obci Lety u Písku byl stejně jako ten hodonínský otevřen v srpnu 1940 na základě nařízení česko-slovenské vlády z 2. 3. 1939 pro muže starší 18 let, kteří se vyhýbali práci a nemohli prokázat, že si řádným způsobem zajišťovali obživu; Podíl Romů na celkových počtech vězňů zůstával relativně nízký a podílel se v rozmezí od 5 do 25 %. Tábory byly v roce 1942 přejmenovány z kárných pracovních na sběrné a pod novým označením pak zůstaly v provozu až do svého rozpuštění.Generální velitel neuniformované protektorátní policie vydal 10. 6. 1942 výnos o potírání tzv. cikánského zlořádu, podle něhož policejní úřady a četnické stanice evidovaly všechny "cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku"...celkem to bylo kolem 12 000 osob, z nichž více než 6000 osob bylo zaevidováno jako cikáni a cikánští míšenci. Téměř polovina z nich byla i s rodinami odeslána do nově otevřených cikánských táborů. V Letech u Písku byla během půl roku několikanásobně překročena ubytovací kapacita tábora,vězni tam pod vedením J. Janovského, který rozkrádal zásoby jídla, trpěli kromě nedostatku jídla vysokým pracovním nasazením. Byli ohroženi epidemiemi, protože v přeplněném táboře byly naprosto nedostačující hygienické podmínky, což mělo za následek brzkého propuknutí epidemie břišního tyfu, který se stal příčinou smrti většiny obětí této nucené koncentrace.Táborovou internací prošlo 1 309 vězňů včetně 36 v táboře narozených dětí, z nichž žádné nepřežilo.Ze všech internovaných mužů, žen a dětí jich byla čtvrtina z tábora propuštěna nebo odtud uprchla, čtvrtina internaci nepřežila a polovina byla z tábora odtransportována do Osvětimi. Přímo v letském táboře zahynulo 326 vězňů. (Zdroj: Nečas, Ctibor:Holocaust českých Romů)
    • Re: Lety a Terezín

     myskin 23. 8. 2007 16:51
     co lze říci nato,že do Terezína byli transportováni i váleční zajatci vlakem směrem od Prahy,neboť někteří kteří transport nepřežili byli vyhozeni z vlaku?Dále o tom,že Terezín byl KT svědčí i to,že zde byly spalovací pece a samozřejmě i pitevna,kde byly v lahvích uloženy orgány některých pitvaných vězňů.A jakým táborem byly Svatoňovice?
  • Re: Lety a Terezín

   dadal 11. 12. 2005 15:54
   a co terezínská Malá pevnost? To nebyl koncentrační tábor?
   • Re: Lety a Terezín

    LUDKA ZDENĚK 20. 2. 2006 08:50
    Jak již bylo dříve popsáno, město Terezín se dělilo na dvě části a to na ghetto a na Malou pevnost. Ghetto Terezín se začalo budovat 24.11.1941 kdy bylo do bývalých Sudetských kasáren přivezeno 342 židovských vězňů tzv.komando výstavby (Aufbaukommando I.) S úkolem zřídit ubytovací prostory pro ostatní vězně většinou židovského původu. První transport přijel do ghetta 4.prosince 1941 asi 1 000 osob. Na základě rozkazu R.Heydricha z 16.února 1942 bylo z Terezína vystěhováno k 30.červnu 1942 všechno původní české obyvatelstvo 3142 osob. Od 9.ledna 1942 odjíždí z Terezína první transport do Rigy, jinak až na vyjímky směřovali transporty do koncentračního tábora Osvětim II - Birkenau ( Březinka ) kde byla většina příchozích zavražděná v plynových komorách.Poslední transport odjel 28.října 1944.Úřední název tohoto ghetta zněl "GHETTO THERESIENSTADT" do léta roku 1943,potom zněl oficiální název "JÜDISCHES SIEDLUNGSGEBIET" Židovské sídliště .Nacistická propaganda Terezín vydávala za město které Hitler daroval židům.

    TEREZÍN - Malá pevnost
    Založen asi 10.červnu 1941 jako policejní vězení pražské řídící ústředny gestapa.Úřední název GEHEIME STAATSPOLIZEI - STAATSPOLIZEILEITSTELLE PRAG - POLIZEIGEFÄNGIS THERESIENSTADT vězňové byli používány na práci v zemědělství,na nádraží v Ústí nad Labem před odvezením do jiných táborů. Popraveno zde bylo asi 250 až 3oo osob, prošlo tímto táborem asi 32 000 osob.Poslední velká poprava se konala z příkazu K.H.Franka 2.května 1945 kdy bylo popraveno 51 osob.Terezín byl osvobozen 8.května 1945 ale kontrolu na d ním převzala Rudá armáda až 10.května 1945 když se vracela z osvobozené Prahy.
  • Re: Lety a Terezín

   Hans 11. 6. 2005 08:44
   Vážený, v Terezíně byly DVĚ zařízení. 1) Getto - zde byli umístěni občané židovského původu
   2) t.zv. Malá pevnost, kde byli uvězněni političtí vězni.
   Getto mělo vlastní židovskou samosprávu. v Malé pevnosti byl umístěn koncetrační tábor
   • Re: Lety a Terezín

    kamil 11. 6. 2005 10:21
    to se pleteš, v malé pevnosti byla umístěna věznice, nikoli koncentrační tábor.
    • Re: Lety a Terezín

     Spectre 24. 1. 2006 17:50
     a ve "veznici" byly bunkry podpobny jako v ravensbrucku, a vedouci Herr Jockel stval na vezne pro zabavu vlcaky... dalsi skvela zabava byla "mustek"... precti si knihu Terezin, bohuzel si nevzpomenu na autora, poupravis si mozna nazor.
    • Re: Lety a Terezín

     Marek 17. 6. 2005 11:02
     Aspoň pokud já vím, je to tak: Malá pevnost v Terezíně bylo vězení, často přestupní stanice do vyhlazovacího nebo pracovního tábora. Můj děda jako příslušník Obrany národa prošel cestou Pankrácká věznice (v roce 1939 se Němci ještě obtěžovali soudy), Terezín, Buchenwald.
  • Re: Lety a Terezín

   Sam 29. 5. 2005 10:30
   Tak do tohohle "jen ghetta" zavřeli Němci na konci války i mého dědu. Pouze konec války zachránil dědu od "konečného řešení", ale vrátil se z tak podlomeným zdravím, že se z toho nedokázal vzpamatovat do konce života.
   Terezín se nedá srovnávat s Osvětimí, ale pořád to bylo místo zcela mimo představy většiny z nás.
   • Re: Lety a Terezín

    qwerty 29. 5. 2005 10:42
    zřejmě si pleteš ghetto Terezín a věznici gestapa Malá pevnost Terezín, kam byl asi zavřen tvůj děda. O koncentrační tábor nešlo ani v jednom případě.
  • Re: Lety a Terezín

   BROX 26. 5. 2005 16:42
   Opravdu jde jen o slovíčka, ale v případě Terezína je podle mě správné používat název koncentrační tábor Ghetto Terezín (ghetto jako název). Ghetto totiž znamená určitou část města určenou židovskému obyvatelstvu. To vůbec nevystihuje povahu ghett za 2. sv.v. (Lodž, Varšava atd.), kde byli Židé násilně drženi a navíc to byla příprava na jejich vyhlazení. Používat pro tato zařízení stejný pojem ghetto, stejně jako například pro pražský Josefov je podle mě přinejmenším zavádějící.
Zobrazit všechny komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů