Komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?

Zpět na: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?
 • Nejen Anglie a Francie byly slepé

  Miloš Holec ml. 16. 12. 2004 23:49
  Večerní České Slovo dne 30. září 1938 - po konfiskaci opravené vydání:
  Z Bernu: Po poselství presidenta Roosevelta usnesla se švýcarská spolková rada na apelu v zájmu udržení míru, který byl zaslán presidentu Benešovi a říšskému kancléři Hitlerovi. Končí slovy: "Nejvroucnější prosby všech matek a veškerého švýcarského národa provázejí toto poselství"
  Z Mexika 29. září. Mexický president Cardenas zaslal Hitlerovi a dr. benešovi poselství, ve kterém je vybízí, aby se dohodli, by tak lidstvo bylo ušetřeno války.
  Chamberlain poeticky mluví o květince
  Než Chamberlain vstoupil na hestonském letišti do letadla na cestě do Mnichova, učinil toto prohlášení: "Když jsem byl ještě chlapcem, říkával jsem si: Když nemáš úspěch, pokoušej se oň znovu a znovu. A tak si počínám právě nyní. Až se vrátím, doufám, že budu moci říci s básníkem: Mezi všemi těmito nebezpečnými úskalími podařilo se nám bezpečně utrhnouti alespoň tuto květinku".
  V Londýně: ještě třetí: "Vše je zase dobré."
  Když ve středu večer se roznesla Londýnem zpráva o konferenci čtyř, demonstrovaly v Downing Street před Chamberlainovým domem tisíce lidí a čekaly, až ministerský předseda se svou chotí vyšel z domu. Řekl shromážděným: ůmůžete jít klidně domů spát. Vše je již opět dobré." Neřekl, pro koho dobré. je-li opravdu vše dobré a v pořádku, ukáže se teprve po schůzce v Mnichově, když ani Berchtesgaden, ani Godesberg nic dobrého neukázal.
  Moskva 29. září. Vláda Spojených států zaslala sovětské vládě poselství, ve kterém navrhuje, aby o sporu Německa s Československem jednala mezinárodní konference. Náměstek lidového komisaře zahraničí Potěmkin jménem sovětské vlády na výzvu dal tuto odpověď: Ve střední Evropě se dějí události, hrozící, že z nich vypukne světová válka. V této vážné chvíli sovětská vláda přijímá návrh vlády Spojených stát. Vláda Sovětského svazu zjišťuje překážky ve zprostředkování anglo-francouzském mezi republikou Československou a Německem, přes ochotu Československa přinésti oběti pro věc míru. Sovětský svaz spatřuje v okamžitém svolání mezinárodní konference nejúčinnější prostředek, kterak předejíti pozdějšímu útoku a zažehnati novou světovou válku (...)
Zobrazit všechny komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?