Komentáře k: Rudé stíny. Sovětské válečné zločiny 1941-1945

Zpět na: Rudé stíny. Sovětské válečné zločiny 1941-1945
  • Re: Neúcta k životu

    dzin 10. 10. 2004 20:13
    Spíše než přímo tímto, bych přikládal větší důraz na následné vylíčení německou propagandou. Kdy sovětské sebeobětování se za vlast, bylo vylíčeno jako naprostá tupost a fatalita Rusů a tedy důkaz jejich podřadnosti. Přičemž celý aparát německé propagandy od počátku Sověty líčil právě takto, což se muselo na chování německých vojáků projevit.
Zobrazit všechny komentáře k: Rudé stíny. Sovětské válečné zločiny 1941-1945