Komentáře k: Názor čs. generálů na vyhlídky války s Německem 30. září 1938

Zpět na: Názor čs. generálů na vyhlídky války s Německem 30. září 1938
  • Re: Lev Prchala a ostatní

    QF17 3. 3. 2020 09:37
    Je třeba rozlišit aktivní obranu státu a kapitulaci bez boje. Armáda ČSR byla ve své době velice silná a dobře vycvičená. Jen letectvo bylo trochu zaostalé, ale pokud nevkročí nepřítel na bráněné území nohama, tak není jistá porážka. Jako Protektorát jsme byli součástí říše a tak bylo na nás nahlíženo a jednáno. Za mě velice těžké rozhodnutí bojovat, ale s vidinou, že jsme pro jediný stát, který neměl nic s Hitlerem něco udělali. Všechny státy se spolčily s Hitlerem a mělo s ním smlouvy nejen vojenské, ale i i dsurovinové. Taková Anglie si ve smlouvách s Hitelerem libovala. Možná by jsme jako suverení stát prohraly, ale ve stoje a vztyčenou hlavou. Takhle náš osud i budoucnost určil Beneš a jeho pár poskoků. To je můj názor.
Zobrazit všechny komentáře k: Názor čs. generálů na vyhlídky války s Německem 30. září 1938