Komentáře k: Rudolf Gaura

Zpět na: Rudolf Gaura
 • Re: národní spolehlivost

  Igor Gaura 15. 7. 2011 15:04
  upřesnění odpovědi

  PNV
  Příručka pro národní výbory
  Přehled předpisů O Němcích a osobách považovaných za Němce sestavil Josef Šebestík a Dr. Zdeněk Lukeš, úředníci ministerstva vnitra, II. Odbor

  VI.
  Češi původem, kteří se přihlásili za Němce v době zvýšeného ohrožení republiky, jsouce donuceni nátlakem nebo okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, posuzují se podle ustanovení § 1, odst. 4 dekretu č. 33/45 Sb. To znamená, že jim bude zachována česká nebo slovenská národnost a československá státní příslušnost, bude- li jim vydáno osvědčení o národní spolehlivosti, schválené ministerstvem vnitra (Směrnice č. A-4600-16/8-46 – ref. A, č. 5).
  Stíhání pro provinění podle dekretu č. 138/45 Sb. Má i v těchto případech místo. Zjištěný nátlak nebo jiné mimořádné zřetele hodné okolnosti nutno posouditi s hlediska § 2 tr. Zákona (neodolatelné donucení nebo stav nouze).
  Jelikož podle ustanovení dekretu č. 33/45 S. jsou takové osoby výsloveně prohlašovány za osoby národnosti české nebo slovenské, nevztahuje se na ně dekret č. 108/45 Sb., a lze míti za to, že na ně nedopadá ani dekret č. 12/45 Sb., i když zde je speciální ustanovení § 2 téhož dekretu, ježto jde v podstatě o odčinění násilné germanisace (nebylo zde volného projevu hlášení k německé národnosti).
  Odsun těchto osob však je v každém případě výslovně zakázán oběžníkem min. vnitra č. B-300/3961-46 ze dne 11. 6. 1946, tedy i v těch případech, ve kterých byla žádost o čs. Stát. občanství s konečnou platností zamítnuta.
  Pokud se takové osoby dopustily individuálních trestných činů, upozorňuje se na čl. III. Cit. Oběžníku, odsun jejich je však nepřípustný.
  Nebude-li osobám českého původu, které se v době zvýšeného ohrožení republiky přihlásili za Němce, vydáno osvědčení o národní spolehlivosti, jest je považovati za Němce. Odsunu však nepodléhají. (Výnos min. vnitra B-300/3961-46)
  Oběžníkem min. vnitra Z-II-43.167-45 bylo nařízeno, aby osobám české národnosti , které žily v pohraničí v době nesvobody a zůstaly Čechy, přesto však z neodolatelného donucení vstoupily do organizací NSV ( Nacional-sozialischeVolkswohlfart) a DAF (Deutsche Arbeitsfront) , tedy „jiných fašistických organisací podobné povahy“ podle § 3, odst. 2 retribuční dekretu, nebyla upírána národní spolehlivost, poněvadž by nebylo spravedlivé postihovati tyto osoby újmami , když ustanovení § 1, odst. 4 ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/45 Sb. připouští možnost rehabilitace osob české národnosti, které se pod nátlakem přihlásili za Němce.

Vaše odpověď:

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.