Komentáře k: Emil Hácha: záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939

Zpět na: Emil Hácha: záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939
  • O Dr. Háchovi

    Robert 15. 4. 2010 04:26
    Panové,
    Emil Hácha v březnu 1939 rozhodně nebyl v jednoduché situaci. Nutné je však dodat, že svou zem musím jako správný občan a Čech bránit za každých okolností. Je prvada, že p. Beneš měl před Mnichovskou zradou západních mocností v rukách daleko větší trumfy a též to zabalil bez boje. Naše armáda byla zmobilizovaná a odhodlaná ke všemu. Rozhodně byla lépe připravena k boji než armáda polská v září 1939. On se však obával případných obrovských ztráta na životech a majetkových škod. Ano, válka by byla krutá a hlavě Praha by asi utrpěla hodně škod. Našimi tehdejšími představiteli bylo mylně uváděno, že bychom byli vyhlazeni a ztráty na životech by byly milionové. To je hloupost. Ztráty na životech by byly velké, ale řádově tisícové. Například Francie v době západního tažení v roce 1940, ztratila cca 90.000 vojáků a civilistů. Následky kapitulace bez boje náš národ nese dodnes. Je to mokvající vřed na našem těle. Nevěříme si a nemáme úctu k naší armádě. Neustále říkáme jak jsme malý národ apod. To je vše důsledek Mnichova a navazujícího 15.března 1939. Já osobně bych se nikdy nevzdal bez boje i když vím, že by tento boj byl pravděpodobně v konečném důsledku prohraný. Ztráty a též morální lekce, kterou bychom němcům uštědřily by za to stály. Když čtu některé články o této hrozné době mám dodnes vztek, že jsme se vzdali bez boje. Jako příklad bych rád uvedl statečné a nezlomné Finsko, které se v roce 1940 hrdinsky postavilo obrovské převaze a čelilo Sovětskému svazu v době zimní války. Nutno dodat, že se bránlo cca 3 měsíce a přes konečné územní ústupky uhájilo svou samostatnost. Finsko mělo v té době cca 4 miliony obyvatel a Sovětský svaz cca 170 milionů. Ti mohou být na svou armádu a tehdejší představitele hrdí. Závěrem bych řekl, že Emil Hácha rozhodně nebyl kolaborant a zrádce, ale pouze člověk, který na svou funkci prostě nestačil. Je holt naší národní smůlou,že jsme v této těžké době neměli v čele silnou osobnost.
Zobrazit všechny komentáře k: Emil Hácha: záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939