Komentáře k: Situace letectva ČSR na podzim 1938

Zpět na: Situace letectva ČSR na podzim 1938
  • Re: situace letectva

    Tom 18. 7. 2009 20:41
    Je třeba si uvědomit situaci ve které se tehdejší Československo nacházelo. Vezmeme li v úvahu postoj Polska pak takřka devatesát procent hranic sousedilo s nepřátelsky smýšlejícími státy. Je nutno prát v potaz, že přez 80% nerostných surovin putovalo přez země kontrolované Německem. Postoj Francie a Anglie jasně naznačil, že v případě konfliktu bude jako agresor označeno Československo. Tím prakticky padla veškerá naděje na pomoc od našich západních spojenců. Pevnostní obranný val nebyl zdaleka dokončen. Pevnosti které byly dokončeny se potýkaly s nedostatkem pevnostních zbraní. Navíc se nepočítalo s pevnostmi jako s neprostupnou hrází která zastaví vše, ale jen jako přehrada zadržující na určitý čas vodu než proběhne úplna mobilizace. Podíváme li se na jednotlivé složky armády pak musím konstatovat hrubý nedostatek protivzdušného dělostřelectva o kterém si byl generální štáb vědom nicméně náprava nebyla zjednána i když první kroky byly učiněny. Jak se ukázalo v pozdějších válečných střednutích vdušná převaha byla rozhodujícím faktorem na válečném poli. Zde je nutno konstatovat, že převaha na straně protivníka byla vcelku jednoznačná. Bohužel k tomu přispěl nejen nepružný vojenský průmysl ale i postoj Anglie a jeji negativní vyjádření k odprotoje stíhacích strojů Hurricane československému letectvu. O problému s palivem není nutno dále diskutovat. Pozemní vojsko bylo moderní a dobře vycvičené. Používalo moderní tanky, kulomety a pistole. Cvičilo se v mobilní válku což bylo prozíravé. Výzbrojí a výcvikem převyšovaly nepřítele který se potýkal s řadou problémů. Je nutné si uvědomit kdy byla zavedena branná povinost v Německu a z toho si snadno odvodíme počet opravdu kvalitně vycvičených jednotek. Konec konců pokojné obsazení Rakouska ukázalo na mnohé nedostatky se kterými se německá armáda potýkala. Když se tedy na situaci podívám z čistě vojenského hlediska obrana státu reálná byla i když by zcela jistě skončila porážkou. Z politického hlediska jiné řešení než jaké bylo přijato dle mého názoru nebylo možné.
Zobrazit všechny komentáře k: Situace letectva ČSR na podzim 1938