Komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl

Zpět na: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl
 • V XI-1938 nebyli na vých. Čs teroristy jen Szabadczapatok

  Petr 1 21. 10. 2007 02:30
  Z formulací v článku vzniká dojem, že se na východě rep. střetávalo s teroristy jen vojsko a SOS při ostraze hlavně maďarských hranic.
  Byly to ale i jiné složky a terorismu nebylo ušetřeno ani civilní obyvatelstvo:
  (ze zprávy oddílu SOS v Chustu)
  Už 25.10.1938 přepadlo 25 Polských teroristů hájovnu Suchar střelbou z pušek.
  26.10. poškozena trať Čop - Užok
  28.10. poškozen most přes Riku ve Vučkově. Nový pokus 29.10. - při obraně mostu zahynul hajný J.Loy a stm. Kalčík. Jednotka SOS teroristy odrazila a zadržela tři zraněné Poláky. Vypověděli, že má býti přivezeno dalších 3000 teroristů z vnitřního Polska.
  29.10. večer napadlo 40 teroristů Lesní správu a most v Sinovírské Polaně. Zabili hajného E.Katriňáka a ustoupili do Polska.
  31.10. napadlo 80 polských teroristů most ve Vučkově a družstvo SOS v Novoselici.
  1.11. napadlo hájovnu Černá Rika 25 teroristů při ústupu do Polska.
  5.11. přepadena teroristy pošta v Toruni, zabili doz.finanční správy I.Kosty. a ustoupili do Polska.
  8.11. Polští teroristé podminovali hráz nádrže Fujavce, poškodili most u Fujavce, přes Tereblu a také telefonní vedení. Večer napadeno dr. SOS na Černé Rice a stráž na mostě v Repinném.
  10.11. odvlečeni do Polska a dosud se nevrátili: prap.četn.J.Lehečka, stm.P.Dužár, stm.L.Pokorný a dalších 17 jmen!
  11.11. poškozen most u Jablonova
  12.11. podruhé demolována pošta v obci Torun.
  13.11. přepadlo 18 polských vojáků na našem území 600m od hranice 6 dřevorubců, které odvlekli.
  14.11. šest teroristů prostřelilo obě nohy lesnímu dělníkovi M.Kovačovi.
  16.11. přepadlo 50 teroristů dr.SOS Černá Rika. Námi zajat L.Gornicki ze Lvova.
  17.11. napadena stráž na mostě u Zaňky.
  18.11. napadena stráž na mostě u Volovce a demolována žel.zast. Ščerbina.
  19.11. napadena střelbou z okolních strání obec N.Verecky.
  21.11. napadena četn. st. Huklivý a zapálena tur. chata nad Skotarským.
  24.11. střelba na odd.fin.str. Skotarský.
  26.11. zastřelen ze zálohy doz.fin.stráže J.Hort.
  Zjištění: Teroristé přecházejí vždy polské hranice a skládají se ponejvíce z Poláků.
  Velitelé jsou vedoucími místních Střeleckých jednot a záložní polští důstojníci.
  Granáty mají útočné a obranné jaké se používají v Polské arm.
  Polské voj. koservy, prádlo a boty. Červené voj. značky zamazány barvou.
  U velitelú polské voj. mapy se zakreslenými oper.úseky.

  Jak vidět, tak na východě měli také o zábavu postaráno a zdálo se, že zlobí jen ti ordneři, že jo??
Zobrazit všechny komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl