Komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl

Zpět na: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl
 • Po Mnichově se služba SOSáků vracela do normálu ??

  Petr 1 20. 10. 2007 23:53
  Nechci v žádném (podtrhuji !!)případě snižovat zásluhy SOSáků, ale chci upozornit na nedůstojnou situaci do jaké se dostali po "Mnichově" :
  (z hlášení policejního ředitelství v Ostravě zem. úřadu v Brně)
  16.11.1938 se sešlo asi 1000 os. na silnici z Radvanic do Šumbarku v úmyslu zabránit postupu polských okupačních vojsk.
  Tito lidé, zejména ženy, počínaly si jako smyslu zbavené, klekaly na zem a spínajíce ruce za všeobecného pláče a nářku prosily, aby nebylo dovoleno Polákům dále postoupiti.
  Velitel hraničního pluku 4 bezmocný a hluboce dojat odešel a podobně i styčný důstojník pl.4 u polského velitele.
  Jelikož dav byl rozhodnut neustoupit ani násilí, šel důstojník stráže úřadu žádat velitele Poláků aby posečkal.
  Hned nato byla přivolána dvě družstva SOS. Ani jim se nepodařilo dav po dobrém přiměti k rozchodu. Jelikož velitel Poláků prohlásil, že déle nečeká a cestu si uvolní sám, byl dav ještě jednou vyzván,a pak mocí tlačen zpět a to 100 kroků za nově stanovenou hranici. Tím bylo polským jednotkám umožněno obsaditi stanovenou hranici bez násilí z té, nebo oné strany.
Zobrazit všechny komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl