Komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl

Zpět na: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl
 • Re: Německé ztráty???

  [email protected] 4. 8. 2007 00:25
  Německé ztráty na životech,či zraněných,míněno i ztráty sudetských
  němců,tedy "civilistů" lze jen těžko
  doložit.Dle možných dostupných pramenů,(nemocnice na Čs.straně,atd)
  lze jen předpokládat,že byli vyšší než u Čs.ozbrojených složek.Je doloženo,že snahou sudetských polovojenských složek bylo po každém střetu své mrtvé a raněné urychleně odtransportovat z dosahu Čs.úřadů,tedy na území Říše,(v rámci možností),neboť po vyhlášení stanného práva v pohraničí,jim hrozil výrazný postih i ve formě trestu smrti zastřelením,zabavením majetku,jako "teroristům".Čili postih i pro jejich rodiny.Vycházejme z toho,že sudetští němci byli Čs.státní příslušníci.Vodítkem může být také to,že byť procházeli tzv.gerilovým školením od říšských voj.instruktorů,byli to civilisté a střetávali se s profesionální vojenskou mocí.Pravdou také je to,že měli vždy možnost stáhnout se na říšské území,kde mohli dělat na Čs.orgány dlouhý nos,nebo i střílet a věděli,že palba nebude opětována a příští noc se opět vydat přes hranice.Nevzpomínám si,že bych se dočetl,že bylo použito stanného práva a osoby přistiženy se zbraní v ruce,stavící se na odpor,Čs.úřadům byli zastřeleny.Možná určitým vodítkem,při určení německých ztrát,by mohla být frekvence pohřbů,po záboru pohraničí,ale????
Zobrazit všechny komentáře k: Stráž obrany státu (SOS), 2. díl