Komentáře k: Žukovův plán preventivního úderu z května 1941

Zpět na: Žukovův plán preventivního úderu z května 1941
  • Žukovův plán a zahraniční politika SSSR

    Franta 11. 4. 2007 18:52
    Chceme-li pochopit Stalinovo jednání v létech 1939-41 je nutné si uvědomit základní postulát sovětské zahraniční politiky v meziválečném období. Tento postulát zněl:Za žádnou cenu nedopustit opakování stavu z občanské války, kdy proti sovětskému státu stála jednotná fronta kapitalistických států. Proto také SSSR uzavřel z Výmarskou republikou známou Rappalskou smlouvu. Proto po nástupu Hitlera k moci usiloval o vytvoření jednotné protihitlerovské fronty. V žádném případě se však nechtěl dostat do války proti Německu sám. Proto uzavřel s Německem dohodu o neútočení. Situace, která nastala po 1.září 1939 mu zcela vyhovovala a nehodlal ji jednostraně porušit,neboť by mu to nepřineslo žádnou výhodu. Toto vyniká zejména v situaci,kdy nebyly zcela jasné úmysly Japonska.Zájmem Stalina tedy bylo prodlužovat stávající stav(neválky) co nejdéle i když si byl vědom nevyhnutelnosti vojenského střetnutí.
    Franta
Zobrazit všechny komentáře k: Žukovův plán preventivního úderu z května 1941