Komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?

Zpět na: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?
 • Ako to mohlo priebiehať-môj názor

  Scipio 23. 11. 2006 23:28
  Jako povídka je to pěkné, ale s realitou roku 1938 to nemá příliš společných bodů. V prvé řadě nemělo Německo v září 1938 dostatek pohonných hmot a střeliva, takže představa šesti týdnů - jak se zdá - dosti úporných bojů není reálná. Na rozdíl od září 1939 a června 1941 bylo naše letectvo rozptýleno na polních letištích již mezi 15. a 20. zářím 1938, takže jeho likvidace v prvních dnech se nejeví tak jednoznačná. Německé letecké ztráty jsou hrubě podceněny ve srovnání s jejich ztrátami za září 1939 a při zohlednění naší mnohem silnější protiletadlové obrany vojsk a výrazně vyššího počtu stíhaček (ve srovnání s Poláky) lze kalkulovat minimálně s dvojnásobkem. Ohledně operací německých tanků - v září 1938 měli tři divize, přičemž jedna byla ve Slezsku, druhá v Bavorsku a třetí v Rakousku. Kromě toho měli dvě lehké divize. Jedna byla přidána k oné tankové divizi v severním Bavorsku, druhá (původně rakouská) měla vést diverzi proti bratislavskému předmostí, protože navíc její výzbroj (bývalé rakouské tančíky italského původu) prostě nestačila. Vzhledem ke struktuře německého tankového oddílu v září 1938 (100 tanků, z toho 7 velitelských, 3x Pz.IV, 4x Pz.III, 32x Pz.II a 54x Pz.I) je vidět, že naše tanková rota (16x LT-35) měla větší palebnou sílu. Je pravda, že jen asi polovina našich rot byla na plných počtech (chyběl 1-4 tanky), ale na druhé straně měly tanky Pz.III jen čtyři oddíly ze stavu 1. divize, jinde se nenacházely. A počty Pz.IV nebyly také všude naplněny. Přímý tankový střet by tak byl pro Němce vcelku tristní, pokud by na české straně nevelel úplný idiot.
  Možnost přesunu dalších divizí do Rakouska byla fakticky vyloučena, Němci vytvořili silnou skupinu divizí u Lince a ta spotřebovala veškerou kapacitu železnice, takže přesun záložních divizí k Vídni nebyl možný. Ostatně od dubna do září 1938 se Němcům podařilo na území Rakouska plně přemístit pouze dvě divize (jen polní jednotky, bez náhradních těles, která z valné části zůstala v původních mírových posádkách, takže by byl problém s nahrazováním ztrát).
  Lidský faktor v roce 1938 ještě stále nefungoval standardně, protože Němci začali cvičit své zálohy až od roku 1935 - první plně vycvičení záložníci, srovnatelní s našimi, tak šli do civilu až na jaře 1938, valná část mužů odvodních ročníků z let 1920-1935 procházela pouze částečným výcvikem. Němci tak měli koncem léta 1938 připraven pouze jeden ročník presenční služby a tři až čtyři ročníky vycvičených záloh. Proto se v té době ani neobtěžovali s mobilizací (navíc přepracovávali mobilizační plány).
  A na závěr - všechna větší města v Čechách měla výraznou německou menšinu, takže představa Guerniky, Varšavy či Rotterdamu není měřítkem. I kdybychom se bránili, tak nyní nevedeme debatu německy. Belgičané, Nizozemci a Norové se bránili a německy tam hovoří pouze turisté.
  P.S. Nesmysl je také likvidace Malé dohody, ale již mi docházejí znaky.
Zobrazit všechny komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?