Komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?

Zpět na: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?
 • Re: Blitzkrieg v roce 1938? Nesmysl!

  čardáš 25. 8. 2006 21:26
  Tak postupně:
  A)44% hranice j. Moravy terén znemožňující útok mechanizovaných vojsk a dva sledy LO, 34% hranice j. Moravy terén ztěžující útok mechanizovaných vojsk a tři sledy LO, 22% hranice j. Moravy terén umožňující útok mechanizovaných vojsk a tři sledy LO. To vše doplněno jednotkami čtvrté čs. armády, rozmístěnými především mimo pro útok obtížné úseky.
  B)Proluky na severu Moravy jsou tři, každá z nich v délce jen několik kilometrů, vše v zalesněném terénu s nadm. výškou cca 1000m a bez cest.
  C)Vnější obrana Prahy - celistvá linie LO převážně v zalesněném terénu, na severním křídle nutná spolupráce s polní armádou vybavenou protitankovými zbraněmi.
  D)Nárůst bojové hodnoty nebyl lineární! Už koncem roku 1939 by stálo kompletní LO včetně druhých obranných postavení a ústupových příček, TO na strategických místech a opevnění by mělo převážnou část cílové bojové hodnoty. 1939 - 1945 pouze zesilování linie LO v otevřených prostorech těžkým opevněním.
  E)Proinvestované prostředky nejsou přímo úměrné bojové hodnotě. Význam kompletně dohotovených tvrzí bez souvislé linie se nedá srovnat se souvislou linií bez tvrzí, i při srovnatelných investicích. Bojová hodnota opevnění v r.1945 je předimenzovaná ve srovnání s Wehrmachtem z r.1938.
  F)Koncepce obrany nespočívala v dobrovolném vyklízení území. Méně zavádějící než "koncepce spočívala na postupném stahování se" je podle mě formulace "pokud dojde k průlomu, nesmí to být na strategickém místě". A moravsko- slovenská hranice byla nejzazší možnou mezí, ne pozice na kterou by se čs. armáda úprkem přesunula hned po prvním výstřelu.
  G)Včasný zásah spojenců znamená zásah v době, kdy je ještě čs. armáda bojeschopná, a není až tak důležité, jestli je čs. armáda v tu dobu na Vltavě nebo na vysočině. Stále to pro Němce znamené nebezpečí války na dvou frontách. Mobilizovanou čs. armádu nemohli Němci zcela porazit během několika dní, to je nesmysl. Vzhledem k tomu, že by boje začaly až v říjnu nebylo v silách Wehrmachtu stihnout porážku čs. armády před příchodem zimy. Ta přišla v r.1938 poměrně brzy, byla velmi tuhá a rozhodně by znemožnila jakékoliv rozsáhlé útočné operace.
Zobrazit všechny komentáře k: Mohli jsme se v roce 1938 bránit?