Komentáře k: Situace letectva ČSR na podzim 1938

Zpět na: Situace letectva ČSR na podzim 1938
  • V elektronické podobě to sice nemám, ale...

    Standa 17. 7. 2006 19:54
    Připojuji se k názoru, že kniha M. Johna, zejména pak část týkající se nástupové sestavy čs. armády je značně nevěrohodná (velmi často: kde autorovi chyběla fakta, tam je pouze schematicky doplnil, případně převzal informaci z jiného časového úseku). Mohu to na žádost doložit konkrétními chybami týkajícími se např. VI. sboru, jehož dislokaci jsem detailně zpracovával. Kvalitně zpracovanou recenzi Johnovy knihy doporučuji zhlédnout na vojenstvi.cz/armada/recenze_4.htm
    Za nejpřesnější publikaci zachycující nástupovou sestavu považuji knihu P. Šrámka (autor výše uvedené recenze) "Když zemřít, tak čestně", která vyšla v roce 1998.
Zobrazit všechny komentáře k: Situace letectva ČSR na podzim 1938