Jedná se o příběh Hitlerovy snahy v roce 1943 nechat zavraždit tři světové vůdce na jejich společné konferenci v Teheránu a tím přivodit dějinný zvrat v průběhu světového konfliktu. Spiknutí oznámil svým protějškům notoricky paranoidní Stalin, který naléhal na Franklina Roosevelta, aby se přestěhoval na dobře odposlouchávanou a silně bráněnou sovětskou ambasádu. Po popisu nacistických zpravodajských vůdců a jejich dobře zdokumentovaných, obecně katastrofálních, tajných operací, spisovatel a novinář Blum provází osudem svého hrdinu, agenta tajné služby Mikea Reillyho, který se staral o ochranu FDR a hlavně ho osobně doprovázel, jenž se oprávněně obával, jak se spiknutí vyvine.

Autor se soustřeďuje na události v Íránu, který byl během 2. světové války neutrální. Začátkem podzimu roku 1941, tedy dva měsíce poté, co Německo zaútočilo na Rusko, došlo k invazi Británie a Ruska do Íránu, zdánlivě s cílem odrazit nacistický vliv, ale ve skutečnosti s cílem zajistit dobrý přístup Spojenců k íránské ropě, současně totéž odepřít Němcům a rovněž ochránit důležitou íránskou železniční magistrálu, hlavní zásobovací trasu pro sovětskou armádu.

Podle Bluma (a podle ruské oficiální historie z roku 2003 hlasitě propagované zpravodajskou službou této země) byla operace Weitsprung, nacistická operace s cílem zavraždit tři spojenecké vůdce, již připravována, když zprávy, že se tito muži setkají v Teheránu, ji posunuly do vysokých otáček. Většina knihy se týká operace, při níž několik těžce ozbrojených nacistických týmů seskočilo na padácích do Íránu s plánem setkat se s místními agenty, proniknout na ambasádu nestřeženým vodním tunelem, přemoci stráže a zavraždit spojenecké vůdce. Sovětští špióni však před takovou akcí předem varovali, což posléze zahrnovalo povinnost Stalinových sil se s nimi vypořádat. Málokdo z účastníků vše přežil.

Existence Weitsprungu zůstává mezi západními historiky v rozporu s výpovědí těch v Rusku. Blum to uznává a charakterizoval sám tento syžet tak, že „chtěl vytvořit napínavý příběh, vedený a řízený osobami účastnících se hrdinů a padouchů s dokonale popsanými charaktery, zachycených v situacích plných napětí, předestřít jako leitmotiv povinnost, která potřebovala najít odvahu a jistou vychytralost, aby zabijáci i ostraha spojeneckých vůdců splnili úkol pro své země a naplnili svůj vlastní smysl pro čest.“

Je to historické drama v románové podobě s vhledem do rozhovorů, myšlenek a emocí postav. Přesný popis zmiňovaných událostí asi nikdo nemůže v takovéto knize čekat, není to archivní dokument, ale s mnoha takovými archiváliemi autor pečlivě a dlouhodobě pracoval při psaní této bezesporu velmi zajímavé knihy. Je to příběh ze čtenářsky jistě velice atraktivního prostředí, plný napínavých zápletek z prostředí obvykle utajovaného jak dějinami, tak archivy tajných služeb velmocí.