Novinář R. Ströbinger je zkušený vypravěč a ve své knize rozebírá poslední okamžiky protektorátu Čechy a Morava na sklonku 2. světové války. Podtitul „Posledních 100 dní protektorátu“ ale není příliš přesný, neboť se ve svém vyprávění vrací i dále do minulosti, např. líčí vzník Ruské osvobozenecké armády.

Den po dni popisuje nejprve pokusy K.H. Franka o vyjednání separátního příměří s Američany, vyslání smíšené české delegace k Eisenhowerovi, Frankův pokus o vytvoření tzv. „česko-moravské vlády“. Žádný z těchto pokusů neuspěl. Situace naopak nabrala nečekaný spád vyhlášením pražského povstání.

Všímá si i zákulisí války, kde se vedly spory o to, kdo osvobodí hlavní město Československa. Eisenhower nakonec z vojenských důvodů od osvobození Prahy upustil, i když americká vojska mohla být v Praze už 7. května. Později přiznal, že to byla jedna z jeho největších politických chyb.

Samozřejmě je zde zmíněna důležitá úloha Vlasovovy armády v pražském povstání i spory v České národní radě, kterou ovládli komunisté.

Celkově poměrně kvalitně zkompilovaná publikace o posledních dnech protektorátu a pražském povstání, včetně popisu zákulisních jednání, jak z německé strany, tak mezi spojenci.