Jako zájemce o dějiny druhé světové války jsem se zaradoval, když jsem na pultech knihkupectví zaregistroval tuto knihu. Podle podtitulu se má jednat o dějiny čs. východního odboje bez cenzur a legend. Nejprve jsem se podíval na autora. Při jménu Karel Richter mi na mysli v prvním okamžiku vytanulo, že se jde o spoluautora rozsáhlé 5-ti dílné komunistické publikace Vojenské dějiny Československa, které popisují naše dějiny přesně podle náhledu marxismu-leninismu a komunistické ideologie. Ihned poté jsem si ale uvědomil, že Karel Richter je podepsán pod "výrobou" velmi zajímavých pamětí Ludvíka Svobody (Cestami života) jejichž druhý díl byl komunistickými mocipány zakázán z důvodů špatného přístupu a popisu dějinných událostí.

V úvodu nás sám autor informuje o svých pohnutkách napsat co nejpravdivěji knihu o našem východním odboji a tím vyrovnat svůj dluh zatížený vydáváním prací podřizujících se komunistické ideologii. Nutno říci, že se mu to povedlo. Kniha popisuje období, které začíná počátky našeho odboje na východě a končí v předvečer Slovenského národního povstání. Můžeme se tak dozvědět o formování československé jednotky, problémech se sovětskou vládou, která se snažila využít Čechoslováky pro své politické cíle. Dosti obsáhlé místo je zde věnováno bezskrupolózním snahám komunistů o získání rozhodujícího vlivu nad československou jednotkou. Boje jsou popsány velmi živě a okořeněny různými osobními zážitky, kterými je kniha protkána, aniž by to ubíralo na faktografické hodnotě. Kniha se věnuje i různým událostem druhé světové války, které se přímo či nepřímo vztahovaly k našemu zahraničnímu odboji na východě, mnohé z nich nejsou příliš známé. Pro příklad uveďme nástin snahy SSSR o uzavření míru s nacistickým Německem, která trvala od počátku války až k bitvě u Kurska.

Jak už bylo zmíněno výše, kniha má být oproštěna od cenzury a legend. Tomu se skutečně stalo. Spousta věcí, podávána komunistickou garniturou, je zde uvedena na pravou míru. Dovíme se, jak to bylo opravdu s "rozhodující" silou Komunistické strany Československa při formování československé jednotky, stejně jako s podporou Sovětského svazu, která nebyla až tak bratrská a nezištná, jak jsme tomu byli dříve přesvědčováni. Přečteme si o pronásledování našich občanů v SSSR před rokem 1941, o jejich vyslýchání NKVD a věznění v nechvalně známém Gulagu. Neříká vám nic jméno Josef Buršík či postavení Ludvíka Svobody před sovětský válečný soud z důvodu špionáže? Po přečtení knihy už bude. Dovíme se o hrdinství a odhodlání našich vojáků v boji i mimo něj a to mnohdy proti silnějšímu nepříteli. Právě díky různým vzpomínkám a příběhům mimo boj si uvědomíme, že se jednalo o naprosto obyčejné lidi. Bez vidiny slávy odešli bojovat za svou vlast a my můžeme plně docenit vše co udělali pro osvobození Československa. Jak poznamenává autor knihy, nebylo jejich vinou, že to, čemu věřili, se ukázalo po válce planou iluzí.

Celkově je kniha velmi čtivá a po faktografické stránce značně obsáhlá. Nachází se v ní značné množství informací, dříve utajovaných či ne tak známých. Autor měl přístup k rozsáhlým archivním dokumentům a rozhodně toho využil. Na našem současném trhu s knihami o východní frontě - které jsou ve většině případů spíše oslavou "hrdinných" vojáků Wehrmachtu a Waffen SS či jsou historicky nepřesné a staré - působí tato velmi příjemně. Nezbývá než ji vřele doporučit k přečtení a doufat, že nezůstane jen první a poslední vlaštovkou. Vzhledem k tomu, že má vyjít její pokračování pod názvem "Apokalypsa v Karpatech", je na co se těšit.