Jeden z posledních životopisů Stalina od autora, který nedávno napsal knihu o zavraždění cara Mikuláše II. Tvrzení z podtitulu, že kniha je založena na nových dokumentech z ruských tajných autorů, ale příliš neodpovídá realitě. Autor zato často cituje z různých soukromých vzpomínek, dopisů apod.

Podívejme se, co autor soudí o některých známých sporných bodech Stalinova života:

 • Stalinovo datum narození - Stalin uváděl špatné datum narození (21.(9.)12. 1879 místo správného 6.12. 1878), to se často dělalo kvůli oddálení nástupu na vojenskou službu
 • Možná Stalinova spolupráce s carskou policií - nasvědčovaly by tomu nevysvětlitelně jednoduché útěky a přejezdy hranic
 • Revoluce - ruskou revoluci popisuje bez jakýchkoli iluzí o Leninovi, který byl hlavním Stalinovým učitelem, Trockij zastával ještě radikálnější názory o armádách pracujících.
 • O tom, že Stalin propásl revoluci - zřejmě to bylo na popud Lenina, který měl důvěru jenom ke Stalinovi, aby mu v případě neúspěchu zajistil útěk a úkryt (jako už jednou před tím)
 • Leninova závěť - Lenin zřejmě sepsal ještě delší závěť, která se ztratila z jeho kremelského bytu, a která byla ke Stalinovi nepříznivá (autor naznačuje, že ji možná vzal Stalin), Dopis sjezdu, který se zachoval, se zdá neúplný a je kritický ke všem vedoucím činitelům bolševické strany
 • NEP - bylo dopředu vypočítané období oddechu už Leninem
 • Smrt Stalinovy ženy - zabila se sama, ale přímým podnětem bylo Stalinovo chování
 • Kirov - Stalin dal zabít Kirova, stejně tak Gorkého a jiné veličiny (jed)
 • Tuchačevskij - o smrti Tuchačevského píše o podstrčených dokumentech Gestapa, ale tvrdí, že o likvidaci armádních špiček Stalin rozhodl už dříve i bez těchto podvrhů
 • 1939 - zajímavá spekulace o možném setkání Stalina s Hitlerem v roce 1939 v Polsku
 • 1941 - Stalin připravoval válku proti Německu (podobný názor se Suvorovem)
 • Stalinovo zhroucení po německém útoku - Stalin po německé invazi nezmizel, ani se nezhroutil, jak se často uvádí
 • Po válce - Stalin připravoval velké čistky i mezi nejvěrnějšími (Molotov, Berija) a asi i třetí světovou válku (vodíková puma), antisemitská kampaň měla asi vyvolat definitivní roztržku se Západem
 • Molotov - vyvrací představu o schopném diplomatovi Molotovovi, veškerá jeho jednání řídil Stalin (cituje z telegramů mezi Molotovem a Družkovem (Stalin), které se týkaly i sebemenších podrobnosti)
 • Stalinova smrt - podle autora zřejmě zavražděn Berijovým agentem (uvádí svědectví jednoho z členů ochranky)
Jak z uvedeného výčtu vyplývá, tak autor nepřináší žádné převratné novinky, některé domněnky senzačnějšího rázu (setkání Stalina s Hitlerem, Stalinova smrt apod.) má podloženy pouze dohady nebo tvrzeními některých osob.

Kniha je psána velmi čtivým stylem. Zajímavé pro dokreslení atmosféry jsou v knize citace z dopisů obviněných ve 30. letech nebo připomínka, jak se „neohrožený“ Tito se zřekl své ženy, stejně tak Molotov apod.